Translations by John C Barstow

John C Barstow has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
2.
%A, %e %B %Y
2012-07-23
%A, %e %B %Y
3.
Add Event…
2012-07-26
Tāpiri he whakataetae...
4.
%A
2012-07-23
%A
12.
Location
2012-07-23
Wahi
13.
Time
2012-07-23
14.
%l:%M:%S %p
2012-07-23
%l:%M:%S %p
15.
%H:%M:%S
2012-07-23
%H:%M:%S
16.
%a %b %e
2012-07-23
%a %b %e
17.
%b %e
2012-07-23
%b %e
18.
%a
2012-07-23
%a
20.
%l:%M %p
2012-07-23
%l:%M %p
21.
%H:%M
2012-07-23
%H:%M
22.
%a %l:%M %p
2012-07-23
%a %l:%M %p
23.
%a %H:%M
2012-07-23
%a %H:%M
24.
Locations
2012-07-23
Wahi
25.
Add a Location…
2012-07-26
Tāpiri he wahi...
26.
Remove This Location
2012-07-26
Tango tēnei wahi
29.
_Location:
2012-07-23
_Wāhi:
30.
_Manually
2012-07-26
Ā _ringa
31.
_Automatically from the Internet
2012-07-26
_Mahi noa mā Ipurangi
33.
_Date:
2012-07-23
_Rā:
34.
Tim_e:
2012-07-23
_Wā:
35.
_Time & Date
2012-07-26
_Taima me Rā
38.
_Weekday
2012-07-24
_Rāwhitu
39.
_Date and month
2012-07-24
Rā me _marama
40.
_12-hour time
2012-07-24
Taima _12-haora
41.
_24-hour time
2012-07-24
Taima _24-haora
42.
Seco_nds
2012-07-24
_Hēkana
44.
_Monthly calendar
2012-07-24
Marama_taka
50.
_Clock
2012-07-24
_Karaka
51.
Time & Date
2012-07-24
Taima me Rā