Translations by Maciej Bęcławski

Maciej Bęcławski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
5.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2011-02-15
Nie wczytuj tabel hostów oddzielonych przecinkami.
6.
Load only tables specified by comma-separated list.
2011-02-15
Wczytuj tylko tabele oddzielone przecinkami.
46.
Fix video problem.
2011-02-15
Napraw problem wyświetlania obrazu.
62.
Don't stop after first error.
2011-02-15
Nie zatrzymój po pierwszym błedzie.
63.
Uncompress file before checksumming.
2011-02-15
Rozpakuj plik przed sprawdzaniem sum kontrolnych.
68.
Compute or check hash checksum.
2011-02-15
Oblicz lub sprawdź sumy kontrolne.
119.
Show APM information.
2011-02-15
Pokaż informacje APM.
148.
PORT
2011-02-15
PORT
158.
Load a keyboard layout.
2011-02-15
Wczytaj układ klawiatury.
165.
Parse legacy config in same context
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na te same wartości.
166.
Parse legacy config in new context
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na nowe wartości.
185.
Show ACPI information.
2011-02-15
Pokaż informacje ACPI.
210.
Menu entry type.
2011-02-15
Rodzaj elementów menu.
221.
Define a submenu.
2011-02-15
Zdefiniuj pod-menu.
248.
USER PBKDF2_PASSWORD
2011-02-15
HASŁO PBKDF2 UŻYTKOWNIKA
249.
Set user password (PBKDF2).
2011-02-15
Ustaw hasło (PBKDF2) użytkownika.