Translations by Baurzhan Muftakhidinov

Baurzhan Muftakhidinov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 88 results
1.
Online Accounts
2013-07-11
Желідегі тіркелгілер
2.
Failed to find a provider for: %s
2013-12-15
Келесі үшін ұсынушы табылмады: %s
3.
An online account needs attention
2013-07-11
Желідегі тіркелгі назарыңызды сұрап тұр
4.
Open Online Accounts...
2013-07-11
Желідегі тіркелгілерді ашу...
5.
ProviderType property is not set for account
2013-07-11
ProviderType қасиеті тіркелгі үшін орнатылмаған
6.
Code: %u - Unexpected response from server
2013-12-15
Коды: %u - Серверден күтпеген жауап алынды
7.
Failed to parse autodiscover response XML
2013-12-15
Autodiscover жауап XML талдау сәтсіз аяқталды
8.
Failed to find Autodiscover element
2013-12-15
Autodiscover элементін табу сәтсіз аяқталды
9.
Failed to find Response element
2013-12-15
Response элементін табу сәтсіз аяқталды
10.
Failed to find Account element
2013-12-15
Account элементін табу сәтсіз аяқталды
11.
Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response
2013-12-15
Autodiscover жауабында ASUrl және OABUrl табу сәтсіз аяқталды
12.
Microsoft Exchange
2013-07-11
Microsoft Exchange
16.
_E-mail
2013-07-11
_Эл. пошта
17.
_Password
2013-07-11
Пар_оль
18.
_Custom
2013-07-11
Таң_дауыңызша
19.
User_name
2013-07-11
Па_йдаланушы аты
20.
_Server
2013-07-11
С_ервер
21.
Dialog was dismissed
2015-11-24
Сұхбат тайдырылды
22.
_Ignore
2013-12-15
Еле_меу
23.
_Try Again
2013-07-11
Қай_тадан көру
24.
Error connecting to Microsoft Exchange server
2013-12-15
Microsoft Exchange серверіне байланысты орнату сәтсіз аяқталды
25.
Use for
2013-07-11
Не үшін қолдану
26.
_Mail
2013-07-11
_Пошта
27.
Cale_ndar
2013-07-11
Кү_нтізбе
28.
_Contacts
2013-07-11
_Контакттар
29.
Facebook
2013-07-11
Facebook
34.
C_hat
2013-07-11
_Чат
35.
Google
2013-07-11
Google
37.
Your system time is invalid. Check your date and time settings.
2013-07-11
Сіздің жүйелік уақытыңыз қате. Жүйенің күн мен уақыт баптауларын тексеріңіз.
38.
_Documents
2013-07-11
Құ_жаттар
39.
Enterprise Login (Kerberos)
2015-11-24
Кәсіпорын тіркелгісі (Kerberos)
40.
Identity service returned invalid key
2015-11-24
Идентификация қызметі жарамсыз кілтті қайтарды
43.
_Domain
2013-07-11
До_мен
44.
Enterprise domain or realm name
2015-11-24
Кәсіпорын домені не желілік аймақ атауы
45.
Log In to Realm
2015-11-24
Желілік аймаққа кіру
46.
Please enter your password below.
2013-07-11
Төменде пароліңізді енгізіңіз.
47.
Remember this password
2013-07-11
Бұл парольді еске сақтау
48.
The domain is not valid
2013-07-11
Домен қате
49.
Error connecting to enterprise identity server
2015-11-24
Кәсіпорын идентификаторлары серверіне байланысу қатесі
50.
Network _Resources
2013-12-15
Желілік _ресурстар
51.
Expected status 200 when requesting access token, instead got status %d (%s)
2015-11-24
Қатынау токенін алуда 200 қалып-күй коды күтілген, бірақ, %d (%s) коды алынған
54.
Authorization response was "%s"
2013-12-15
Авторизация жауабы "%s" болды
56.
Error getting an Access Token:
2015-11-24
Қатынау токенін алу қатесі:
57.
Error getting identity:
2015-11-24
Идентификаторды алу қатесі:
59.
Credentials do not contain access_token
2015-11-24
Тіркелу мәліметтерінде access_token табылмады
60.
Failed to refresh access token (%s, %d):
2015-11-24
Қатынау токенін жаңарту қатесі (%s, %d):
62.
Missing access_token or access_token_secret headers in response
2015-11-24
Жауапта access_token не access_token_secret тақырыптамалары жоқ
63.
Error getting a Request Token:
2018-03-06
Сұраным токенін алу қатесі:
2015-11-24
Сұраным токенін алу қатесі
64.
Expected status 200 for getting a Request Token, instead got status %d (%s)
2015-11-24
Сұраным токенін алуда 200 қалып-күй коды күтілген, бірақ, %d (%s) коды алынған