Translations by Gil Forcada

Gil Forcada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 83 results
~
Domain Administrator Login
2012-09-28
Entrada de l'administrador del domini
~
Mail
2012-09-28
Correu
~
Couldn't connect to the %s domain: %s
2012-09-28
No s'ha pogut connectar al domini %s: %s
~
Invalid password, please try again
2012-09-28
La contrasenya no és vàlida, torneu-ho a provar
~
Cannot log in as %s at the %s domain
2012-09-28
No s'ha pogut entrar com a %s al domini %s
~
No such domain or realm found
2012-09-28
No s'ha trobat el domini o el regne
~
In order to use this enterprise identity, the computer needs to be enrolled in the domain. Please have your network administrator type their domain username here.
2012-09-28
Per poder utilitzar aquesta identitat corporativa, cal que l'ordinador estigui inscrit al domini. Demaneu a l'administrador de la xarxa que introdueixi el seu nom d'usuari del domini aquí.
~
Network Resources
2012-09-28
Recursos de xarxa
~
In order to use this enterprise identity, the computer needs to be enrolled in the domain. Please have your network administrator type their domain password here.
2012-09-28
Per poder utilitzar aquesta identitat corporativa, cal que l'ordinador estigui inscrit al domini. Demaneu a l'administrador de la xarxa que introdueixi la seva contrasenya del domini aquí.
~
Could not find supported credentials
2012-09-28
No s'han pogut trobar les credencials permeses
1.
Online Accounts
2012-09-28
Comptes en línia
2.
Failed to find a provider for: %s
2012-09-28
No s'ha trobat cap proveïdor per: %s
5.
ProviderType property is not set for account
2012-09-28
El compte no té cap valor a la propietat «ProviderType»
6.
Code: %u - Unexpected response from server
2012-09-28
Codi: %u - resposta inesperada del servidor
7.
Failed to parse autodiscover response XML
2012-09-28
No s'ha pogut analitzar l'XML de la resposta d'autodescoberta
8.
Failed to find Autodiscover element
2012-09-28
No s'ha pogut trobar l'element d'autodescoberta
9.
Failed to find Response element
2012-09-28
No s'ha pogut trobar l'element de resposta
10.
Failed to find Account element
2012-09-28
No s'ha pogut trobar l'element del compte
11.
Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response
2012-09-28
No s'ha pogut trobar l'ASUrl ni l'OABUrl en la resposta d'autodescoberta
12.
Microsoft Exchange
2012-09-28
Microsoft Exchange
14.
Did not find password with username `%s' in credentials
2012-09-28
No s'ha trobat la contrasenya per l'usuari «%s» a les credencials
15.
Invalid password with username `%s' (%s, %d):
2013-07-11
La contrasenya per a l'usuari «%s» no és correcte (%s, %d):
16.
_E-mail
2012-09-28
_Adreça electrònica
17.
_Password
2012-09-28
_Contrasenya
18.
_Custom
2012-09-28
_Personalitzat
19.
User_name
2012-09-28
Nom d'_usuari
20.
_Server
2012-09-28
_Servidor
22.
_Ignore
2013-07-11
_Ignora
23.
_Try Again
2012-09-28
_Torna-ho a intentar
24.
Error connecting to Microsoft Exchange server
2012-09-28
S'ha produït un error en connectar-se al servidor de Microsoft Exchange
25.
Use for
2012-09-28
Utilitza per
26.
_Mail
2012-12-24
_Correu
27.
Cale_ndar
2012-12-24
Calen_dari
28.
_Contacts
2012-12-24
Co_ntactes
34.
C_hat
2012-12-24
_Xat
37.
Your system time is invalid. Check your date and time settings.
2012-09-28
L'hora del sistema no és correcte. Comproveu la configuració de la data i l'hora.
38.
_Documents
2012-12-24
_Documents
39.
Enterprise Login (Kerberos)
2012-09-28
Entrada corporativa (Kerberos)
40.
Identity service returned invalid key
2012-09-28
El servei d'identitat ha retornat una clau no vàlida
41.
Could not find saved credentials for principal `%s' in keyring
2012-09-28
No s'han pogut trobar les credencials desades pel principal «%s» a l'anell de claus
42.
Did not find password for principal `%s' in credentials
2012-09-28
No s'ha pogut trobar la contrasenya pel principal «%s» a les credencials
43.
_Domain
2012-09-28
_Domini
44.
Enterprise domain or realm name
2012-09-28
Domini corporatiu o nom del regne
45.
Log In to Realm
2012-09-28
Entra al regne
46.
Please enter your password below.
2012-09-28
Introduïu la contrasenya a sota.
47.
Remember this password
2012-09-28
Recorda la contrasenya
48.
The domain is not valid
2012-12-24
El domini no és vàlid
49.
Error connecting to enterprise identity server
2012-09-28
S'ha produït un error en connectar-se al servidor d'identitat corporativa
50.
Network _Resources
2012-12-24
_Recursos de xarxa
56.
Error getting an Access Token:
2012-09-28
S'ha produït un error en obtenir el testimoni d'autenticació: