Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 103 results
~
_Left-handed
2008-08-22
Tay t_rái
~
Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed
2008-08-22
Hiện vị trí c_on trỏ khi phím Control được bấm
~
_Right-handed
2008-08-22
Tay _phải
~
_Left-handed
2008-04-11
Thuận tay _trái
~
_Right-handed
2008-04-11
Thuận tay _phải
~
Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed
2008-04-11
_Hiẹn vị trí con trỏ khi nhấn phím Control
~
Thr_eshold:
2008-04-11
_Ngưỡng:
~
Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed
2008-04-11
_Hiẹn vị trí con trỏ khi nhấn phím Control
~
_Left-handed
2008-04-11
Thuận tay _trái
~
A_cceleration:
2008-01-30
_Phím tắt:
~
_Add...
2007-09-09
Thê_m...
~
Dasher
2007-08-11
Dasher
~
Interface
2007-08-11
Giao diện
~
Appearance
2007-08-11
Diện mạo
~
Devices
2006-08-25
Thiết bị
~
A_ddress:
2006-03-18
Đị_a chỉ:
~
_Timeout:
2006-03-18
_Thời hạn:
~
_Sensitivity:
2006-03-18
Độ _nhạy:
11.
Colors
2007-03-03
Màu sắc
16.
No Desktop Background
2009-03-04
Không có nền màn hình
18.
Background
2007-03-03
Ảnh nền
30.
Address
2006-04-11
Địa chỉ
2006-03-18
Đị_a chỉ
55.
All files
2007-08-11
Mọi tập tin
118.
_Select
2006-03-18
_Chọn
157.
%d x %d
2008-10-12
%d x %d
161.
%a %l:%M %p
2008-04-11
%a %l:%M %p
163.
Could not save the monitor configuration
2009-03-04
Không thể lưu cấu hình về thiết bị hiển thị
164.
Could not detect displays
2009-03-04
Không thể phát hiện thiết bị hiển thị
166.
Could not get screen information
2009-03-04
Không thể lấy thông tin về màn hình
167.
_Resolution
2008-10-12
Độ _phân giải
168.
R_otation
2008-10-12
Độ x_oay
173.
_Detect Displays
2008-10-12
_Dò tìm màn hình
178.
Unknown
2008-08-22
Không rõ
2006-03-18
Không biết
2006-03-18
Không biết
263.
Search
2006-03-18
Tìm kiếm
271.
System
2006-03-18
Hệ thống
283.
Keyboard
2006-03-18
Bàn phím
286.
Custom Shortcut
2009-03-04
Lối tắt riêng
287.
_Name:
2006-08-25
Tê_n:
2005-10-11
_Tên:
288.
C_ommand:
2008-01-30
Lện_h:
290.
Key presses _repeat when key is held down
2006-03-18
Phím nhấn được _lặp lại khi được giữ nhấn xuống
291.
_Delay:
2006-03-18
Khoảng _trễ:
292.
_Speed:
2006-03-18
_Tốc độ:
295.
Repeat keys speed
2006-03-18
Tốc độ gõ lại cùng phím
299.
Cursor _blinks in text fields
2008-01-30
Chớp nháy con trỏ trong trường nhập _văn bản
300.
S_peed:
2006-03-18
_Tốc độ:
308.
Custom Shortcuts
2008-08-22
Lối tắt tự chọn