Translations by Kaan Y.

Kaan Y. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
83.
No devices supporting color management detected
2011-10-10
Hiç bir aygıt tanımlanan renk düzenini desteklemiyor
91.
Learn more
2011-10-10
Daha fazla bilgi
92.
Learn more about color management
2011-10-10
Renk düzeni hakkında daha fazla bilgi
302.
Layout Settings
2011-10-10
Yerleşim Ayarları
394.
Apply system wide
2011-10-10
Sistem çapında uygula
546.
Don't suspend
2011-10-10
Askıya alma
552.
When plugged in
2011-10-10
Fişe takıldığıında
674.
The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings.
2011-10-10
Giriş ekranı, sistem hesapları ve yeni kullanıcı hesapları sistem çapındaki Dil ve Bölge ayarlarını kullanır.
675.
The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings. You may change the system settings to match yours.
2011-10-10
Giriş ekranı, sistem hesapları ve yeni kullanıcı hesapları sistem çapındaki Dil ve Bölge ayarlarını kullanır. Sistem ayarlarını size uyması için değiştirebilirsiniz.
767.
_Output volume:
2011-10-10
_Çıkış sesi:
770.
_Input volume:
2011-10-10
_Giriş sesi:
774.
_Alert volume:
2011-10-10
_Uyarı sesi:
803.
Small
2011-10-10
Küçük
1070.
Set your Wacom tablet preferences
2011-10-13
Wacom tablet tercihlerinizi ayarlayın
1071.
Tablet;Wacom;Stylus;Eraser;Mouse;
2011-10-13
Tablet;Wacom;Kalem;Silgi;Fare;
1072.
Tablet (absolute)
2011-10-13
Tablet (ayrı)
1073.
Touchpad (relative)
2011-10-13
İmleçsürer (birleşik)
1075.
No tablet detected
2011-10-13
Tablet bulunamadı
1076.
Please plug in or turn on your Wacom tablet
2011-10-13
Lütfen Wacom tabletinizi açın veya bağlayın
1077.
Bluetooth Settings
2011-10-10
Bluetooth Ayarları
1080.
Calibrate...
2011-10-10
Düzelt...
1082.
Tracking Mode
2011-10-13
Takip Modu
1098.
Left Mouse Button Click
2011-10-13
Sol Tıklama
1099.
Middle Mouse Button Click
2011-10-13
Orta Tıklama
1107.
Stylus
2011-10-13
Tablet kalemi
1108.
Eraser Pressure Feel
2011-10-10
Silgi Basınç Hissi
1109.
Soft
2011-10-13
Yumuşak
1111.
Top Button
2011-10-13
En üst tuş
1112.
Lower Button
2011-10-13
Aşağı Tuşu
1113.
Tip Pressure Feel
2011-10-13
Uç Basınç Hissi