Translations by kulkke

kulkke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 74 results
~
Wacom Graphics Tablet
2011-09-02
Wacom Grafik Tablet
~
Create the hotspot anyway?
2011-08-10
Yine de etkin nokta oluşturulsun mu?
~
_Stop Hotspot...
2011-08-10
Etkin Noktayı _Durdur...
~
Create _Hotspot
2011-08-10
Etkin Nokta _Oluştur
~
Hotspot
2011-08-10
Etkin nokta
~
Disconnect from %s and create a new hotspot?
2011-08-10
%s ile bağlantıyı kesilip yeni bir etkin nokta oluşturulsun mu?
~
C_hoose a device to configure:
2011-08-06
_Yapılandırmak için bir aygıt seçin
~
Local
2011-08-06
Yerel
~
This is your only connection to the internet.
2011-08-05
Bu sizin internete olan tek bağlantınız.
52.
Select ICC Profile File
2011-08-05
ICC Profil Dosyasını Seç
53.
_Import
2011-09-08
_İçe Aktar
54.
Supported ICC profiles
2011-08-05
Desteklenen ICC profilleri
67.
The device type is not currently supported.
2011-08-05
Aygıt tipi şu anda desteklenmiyor.
90.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2011-08-20
Her aygıt, renk yönetimleri için güncel bir renk profiline gereksinim duyar.
96.
Remove a device
2011-08-06
Bir aygıtı kaldır
109.
United States
2011-09-02
Birleşik Devletler (ABD)
110.
Germany
2011-09-02
Almanya
111.
France
2011-09-02
Fransa
112.
Spain
2011-09-02
İspanya
113.
China
2011-09-02
Çin
114.
Select a region
2011-09-02
Bir bölge seçin
116.
Select a language
2011-09-02
Bir dil seçin
122.
:
2011-09-02
131.
24-hour
2011-09-02
24-saat
132.
AM/PM
2011-09-02
2011-09-02
ÖÖ/ÖS
136.
April
2011-09-02
140.
August
2011-09-02
146.
Date and Time preferences panel
2011-09-02
Tarih ve Saat tercihleri paneli
165.
All displays
2012-03-27
Tüm ekranlar
169.
L_auncher placement
2012-03-27
_Başlatıcı yerleşimi
214.
Install Updates
2011-09-02
Güncelleştirmeleri Kur
215.
System Up-To-Date
2011-09-02
Sistem Güncel
373.
Stop hotspot and disconnect any users?
2011-08-10
Etkin nokta durdurulup tüm kullanıcıların bağlantısı kesilsin mi?
374.
_Stop Hotspot
2011-08-10
Etkin Noktayı _Durdur
405.
_Configure...
2011-09-02
_Yapılandır...
409.
_Use as Hotspot...
2011-08-10
Ektin Nokta Olarak _Kullan
538.
Power management settings
2011-09-02
Güç yönetimi ayarları
676.
Copy Settings
2011-09-02
Ayarları Kopyala
692.
Examples
2011-09-02
Örnekler
711.
System settings
2011-08-06
Sistem tercihleri
2011-08-06
Sistem ayarları
726.
_Lock screen after:
2011-08-20
Bunun sonrasında ekranları k_ilitle:
2011-08-20
Bunun sonrasında ekranı k_ilitle:
2011-08-20
Sonrasında ekranları k_ilitle:
2011-08-20
Sonrasında ekranı k_ilitle:
768.
C_hoose a device for sound output:
2011-08-06
Ses çı_kışı için bir aygıt seçin
772.
C_hoose a device for sound input:
2011-08-06
Ses _girişi için bir aygıt seçin
786.
Failed to start Sound Preferences: %s
2011-09-02
Ses Tercihleri başlatılamadı: %ss
792.
Universal Access Preferences
2011-09-02
Evrensel Erişim Tercihleri