Translations by Hasan Yılmaz

Hasan Yılmaz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
~
Pictures Folder
2012-04-09
Resimler Dizini
~
Brightness and Lock
2012-03-13
Parlaklık ve Kilit
~
affect how much power is used
2012-03-13
ne kadar güç kullanıldığını etkiler
~
Good
2012-03-13
İyi
~
Tip:
2012-03-13
İpucu:
~
Brightness Settings
2012-03-13
Parlaklık Ayarları
~
Network details for %s including password and any custom configuration will be lost
2012-03-13
Parolayı ve tüm yapılandırmayı içeren %s için olan ağ ayrıntıları kaybedilecek
~
Behavior
2012-03-13
Davranış
~
Restore Default Behaviours
2012-03-13
Öntanımlı Davranışları Geri Yükle
~
Add dots
2012-03-13
Nokta ekle
~
Look
2012-03-13
Görünüm
39.
Bluetooth is disabled
2012-04-09
Bluetooth etkin değil
48.
Colorspace:
2012-04-09
Renk uzayı:
63.
Calibration
2012-04-09
Ayarlama
269.
Copy a screenshot of a window to clipboard
2012-03-13
Bir pencerenin ekran görüntüsünü panoya kopyala
270.
Copy a screenshot of an area to clipboard
2012-03-13
Bir alanın ekran görüntüsünü panoya kopyala
409.
_Use as Hotspot...
2012-06-09
Etkin Nokta Olarak _Kullan...
511.
Charging
2012-03-13
Doluyor
514.
Empty
2012-03-13
Boş
515.
Caution low UPS, %s remaining
2012-03-13
Dikkat düşük UPS gücü, %s kaldı
516.
Using UPS power - %s remaining
2012-03-13
UPS gücü kullanılıyor - %s kaldı
517.
Caution low UPS
2012-03-13
Dikkat düşük UPS gücü
518.
Using UPS power
2012-03-13
UPS gücü kullanılıyor
521.
Wireless mouse
2012-03-13
Kablosuz fare
522.
Wireless keyboard
2012-03-13
Kablosuz klavye
524.
Personal digital assistant
2012-03-13
Kişisel dijital yardımcı
526.
Media player
2012-03-13
Ortam yürütücüsü
527.
Tablet
2012-03-13
Tablet
528.
Computer
2012-03-13
Bilgisayar
529.
Battery
2012-03-13
Pil
548.
When battery is present
2012-03-13
Pil şimdiki durumdayken
549.
When battery is charging/in use
2012-03-13
Pil şarj olurken/kullanımdayken
553.
Suspend when inactive for
2012-03-13
Şu yüzden etkisiz olunca askıya al:
554.
When power is _critically low
2012-03-13
Güç kritik seviyede olduğunda
555.
When the lid is closed
2012-03-13
Kapak kapalı olduğunda
556.
Show battery status in the _menu bar
2012-03-13
_Menü çubuğunda pil durumunu göster
727.
Require my password when waking from suspend
2012-03-13
Askıya alınıp uyandıktan sonra parolama gerek duyulsun
875.
Magnification:
2012-03-13
Büyütme:
876.
Follow mouse cursor
2012-03-13
Fare imlecini izle
877.
Screen part:
2012-03-13
Ekran bölümü:
878.
Magnifier extends outside of screen
2012-03-13
Büyüteç ekran dışına taşıyor
879.
Keep magnifier cursor centered
2012-03-13
Büyüteç imlecini ortala
880.
Magnifier cursor pushes contents around
2012-03-13
Büyüteç imleci içerik etrafını çevreliyor
881.
Magnifier cursor moves with contents
2012-03-13
Büyüteç imleci içerikle birlikte hareket ediyor
882.
Magnifier Position:
2012-03-13
Büyüteç Konumu:
884.
Thickness:
2012-03-13
Kalınlık:
887.
Length:
2012-03-13
Uzunluk:
888.
Color:
2012-03-13
Renk:
1066.
Switch Modes
2012-03-13
Anahtar Kipleri
1093.
Left Button #%d
2012-03-13
Sol Tuş #%d