Translations by etc

etc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 171 results
1.
Changes throughout the day
2014-05-29
Gün içinde değiştir
3.
Zoom
2014-05-29
Yaklaştır
8.
Select Background
2014-05-29
Arkaplan Seç
26.
page 1
2014-05-29
sayfa 1
27.
page 2
2014-05-29
sayfa 2
97.
Set this profile for all users on this computer
2014-05-29
Bu profili bilgisayardaki tüm kullanıcılar için geçerli yap
148.
Change system time and date settings
2014-05-29
Sistem zamanını ve tarihini değiştirin
149.
To change time or date settings, you need to authenticate.
2014-05-29
Zaman ve tarih ayarlarını değiştirmek için kimliğinizi doğrulamanız gerekmektedir.
154.
Mirrored Displays
2014-05-29
Yansıtılan Ekranlar
171.
_Mirror displays
2014-05-29
_Ekranları yansıt
188.
Other Media
2014-05-29
Diğer Ortamlar
189.
Select an application for audio CDs
2014-05-29
Müzik CD'leri için bir uygulama seçin
190.
Select an application for video DVDs
2014-05-29
Video DVD'leri için bir uygulama seçin
193.
Select an application for software CDs
2014-05-29
Yazılım CD' leri için bir uygulama seçin
194.
audio DVD
2014-05-29
ses DVD'si
201.
HD DVD video disc
2014-05-29
HD DVD video diski
202.
Picture CD
2014-05-29
Resim CD'si
203.
Super Video CD
2014-05-29
Süper Video CD
204.
Video CD
2014-05-29
Video CD
241.
_Never prompt or start programs on media insertion
2014-05-29
_Ortam takıldığında asla program başlatma ve sorma
287.
_Name:
2014-05-29
_İsim:
288.
C_ommand:
2014-05-29
K_omut:
290.
Key presses _repeat when key is held down
2014-05-29
Tuş basılı bı_rakıldığında klavye tekrar etsin
299.
Cursor _blinks in text fields
2014-05-29
Metin alanlarında imleç _yanıp söner
300.
S_peed:
2014-05-29
H_ız:
314.
_Reassign
2014-05-29
Tek_rar ata
318.
Mouse & Touchpad
2014-05-29
Fare & Touchpad
325.
Primary _button
2014-05-29
_Birincil Renk
331.
Disable while _typing
2014-05-29
Yazarken kapa_t
333.
Two _finger scroll
2014-05-29
İki _parmak kaydırma
335.
Try clicking, double clicking, scrolling
2018-10-03
Tek tıklamayı, çift tıklamayı ve kaydırmayı deneyin
2014-05-29
Tek tıklamayı, çift tıklamayı ve kaydırmayı test edin
336.
Five clicks, GEGL time!
2014-05-29
Five clicks, GEGL time!
346.
Air_plane Mode
2014-05-29
Uçak Ki_pi
360.
%i day ago
%i days ago
2014-05-29
%i gün önce
363.
None
2014-05-29
Yok
365.
Ok
2014-05-29
İyi
371.
Switching on the wireless hotspot will disconnect you from <b>%s</b>.
2014-05-29
Kablosuz Hotspot'u açmak sizi <b>%s</b> bağlantısından koparacak.
388.
_Method
2014-05-29
Yönte_m
417.
Link speed
2014-05-29
Hat hızı
423.
Connected Devices
2014-05-29
Bağlı Aygıtlar
425.
Security key
2014-05-29
Güvenlik anahtarı
445.
IP configuration expired
2014-05-29
IP Yapılandırmasının zamanı dolmuş
446.
Secrets were required, but not provided
2014-05-29
Özel bilgiler gerekli, fakat size sunulmamış
447.
802.1x supplicant disconnected
2014-05-29
802.1x istekçisinin bağlantısı kesildi
448.
802.1x supplicant configuration failed
2014-05-29
802.1x istekçi yapılandırması başarısız oldu
449.
802.1x supplicant failed
2014-05-29
802.1x istekçisi başarısız oldu
450.
802.1x supplicant took too long to authenticate
2014-05-29
802.1x istekçisinin kimlik doğrulaması çok uzun sürdü
452.
PPP service disconnected
2014-05-29
PPP hizmetinin bağlantısı kesildi
453.
PPP failed
2014-05-29
PPP başarısız