Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1219 results
~
Scale
2017-10-04
Prilagodi velikost
~
Airplane Mode
2017-09-08
Letalski način
~
_Contrast:
2017-06-17
_Kontrast:
~
Brightness Settings
2012-03-19
Nastavitev svetlosti
~
Forget Network
2012-03-19
Prezri omrežje
~
affect how much power is used
2012-03-19
upliva na porabo napetosti
~
Caution
2012-03-19
Opozorilo
~
Network details for %s including password and any custom configuration will be lost
2012-03-19
Omrežne podrobnosti %s vključujoč goslo in nastavitve po meri, bodo izgubljene.
~
Tip:
2012-03-19
Namig:
~
Add User
2012-02-16
Dodaj uporabnika
~
FTP Port
2012-02-16
Vrata FTP
~
Device Off
2012-02-16
Onemogočena naprava
~
Drag Threshold
2012-02-16
Prag vleke
~
Remove User
2012-02-16
Odstrani uporabnika
~
Socks Port
2012-02-16
Vrata SOCKS
~
Primary Color
2012-02-16
Prvotna barva
~
Swap colors
2012-02-16
Izmenjuj barve
~
Brightness and Lock
2012-02-16
Zaklepanje in svetlost zaslona
~
No network printers found
2012-02-16
Ni mogoče najti omrežnega tiskalnika.
~
No local printers found
2012-02-16
Ni mogoče najti krajevnega tiskalnika.
~
1/4 Screen
2012-02-16
1/4 zaslona
~
3/4 Screen
2012-02-16
3/4 zaslona
~
1/2 Screen
2012-02-16
1/2 zaslona
~
Airplane Mode
2012-02-16
Onemogoči radijsko strojno opremo
~
HTTP Port
2012-02-16
Vrata HTTP
~
HTTPS Port
2012-02-16
Vrata HTTPS
~
Secondary color
2012-02-16
Drugotna barva
~
Disable VPN
2012-02-16
Onemogoči VPN
~
FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall.
2011-09-27
Ozadnjii program FirewallD ni zagnan. Zaznavanje omrežnega tiskalnika zahteva vključene storitve za mDNS, IPP, ipp-client in samba-client.
~
Opening firewall for IPP connections
2011-09-27
Odpiranje požarnega zidu za povezave IPP
~
Network
2011-09-27
Omrežje
~
Local
2011-09-27
Krajevno
~
Mute
2011-07-28
Utišaj
~
_Search by Address
2011-07-06
_Išči po naslovu
~
Add wallpaper
2011-07-06
Dodaj sliko ozadja
~
To add a new account, first select the account type
2011-07-06
Za dodajanje novega računa je treba najprej izbrati vrsto.
~
Account Type:
2011-07-06
Vrsta računa:
~
Remove wallpaper
2011-07-06
Odstrani sliko ozadja
~
Account _type
2011-07-06
Vrsta _računa
~
Set this device for all users on this computer
2011-07-06
Nastavi napravo za vse uporabnike tega računalnika
~
_Contrast:
2011-07-06
Kontrast:
~
Security Key
2011-07-06
Varnostni ključ
~
Create _Hotspot
2011-07-06
_Ustvari vročo vstopno točko
~
_Stop Hotspot...
2011-07-06
_Zaustavi vročo vstopno točko ...
~
_Text size:
2011-07-06
_Velikost besedila:
~
Create the hotspot anyway?
2011-07-06
Ali naj se vroča vstopna točka vseeno ustvari?
~
Not connected to the internet.
2011-07-06
Ni povezave v internet.
~
Disconnect from %s and create a new hotspot?
2011-07-06
Ali naj se povezava s točko %s prekine in se ustvari nova vroča vstopna točka?
~
_Back
2011-07-06
Na_zaj
~
Select an account
2011-07-06
Izbor računa