Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 153 results
~
Reveal sensitivity
2012-04-02
Občutljivost vroče točke
~
Reveal location:
2012-04-02
Vroča točka:
~
default
2012-03-30
privzeto
~
To test your settings, try to double-click on the face.
2012-03-29
Za preizkus svojih nastavitev poskusite dvoklikniti na obraz.
~
affect how much power is used
2012-03-29
vpliva na porabo energije
~
Beep when Caps and Num Lock are used
2012-03-27
Zapiskaj, kadar sta uporabljena Caps in Num Lock
~
Brightness Settings
2012-03-10
Nastavitve svetlosti
2012-03-07
Nastavitve svetlosi
~
Some settings have been overriden by an external program, press "Restore Default Behaviors" to reset the behavior and return control to this panel.
2012-03-06
Nekatere nastavitve so prepisali zunanji programi. Pritisnite "Obnovi privzeta obnašanja" za ponastavitev obnašanja in vrnitev nadzora temu pultu.
~
Restore Default Behaviours
2012-03-06
Obnovi privzeta obnašanja
~
affect how much power is used
2012-03-02
vpliva na to, koliko energije se porablja
~
Network details for %s including password and any custom configuration will be lost
2012-03-01
Podrobnosti omrežja za %s vključno z geslom in nastavitvami po meri bodo izgubljene
~
Forget Network
2012-03-01
Pozabi omrežje
~
Look
2012-02-08
Videz
~
<small>Low</small>
2012-02-08
<small>Nizka</small>
~
Reveal sensitivity
2012-02-08
Občutljivost prikaza
~
<small>High</small>
2012-02-08
<small>Visoka</small>
~
Reveal location:
2012-02-08
Mesto prikaza:
~
Add dots
2012-02-08
Dodaj pike
~
Behavior
2012-01-28
Obnašanje
~
Top left corner
2012-01-28
Zgornji levi kot
~
<span size="small">The launcher will reveal when moving the pointer to the defined hot spot.</span>
2012-01-28
<span size="small">Zaganjalnik bo prikazan, ko boste kazalec premaknili na določeno vročo točko.</span>
~
Left side
2012-01-28
Leva stran
~
<b>Auto-hide the Launcher</b>
2012-01-28
<b>Samodejno skrij zaganjalnik</b>
~
<b>Launcher icon size</b>
2012-01-28
<b>Velikost ikon zaganjalnika</b>
~
Other reveal option
2012-01-28
Druga možnost razkritja
~
Wallpaper;Screen;Desktop;Theme;Appearance;Launcher;Unity;Menus;
2012-01-16
Ozadje;zaslon;namizje;tema;videz;zaganjalnik;unity;meniji;
~
Disable _touchpad while typing
2011-11-04
Onemogoči _sledilno ploščico med tipkanjem
~
To test your settings, try to double-click on the face.
2011-11-04
Za preizkus svojih nastavitev poskusite dvoklikniti na ploskev.
~
<b>Theme</b>
2011-08-27
<b>Tema</b>
~
<b>Background</b>
2011-08-27
<b>Ozadje</b>
~
Change the background and theme
2011-08-27
Spremeni ozadje in temo
~
Opening firewall for Samba connections
2011-08-27
Odpiranje požarnega zidu za povezave Samba
~
FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall.
2011-08-27
FirewallID se ne izvaja. Zaznavanje omrežnih tiskalnikov zahteva, da so storitve mdns, ipp, ipp-client in samba-client omogočene na požarnem zidu.
~
Opening firewall for IPP connections
2011-08-27
Odpiranje požarnega zidu za povezave IPPP
~
Opening firewall for mDNS connections
2011-08-27
Odpiranje požarnega zidu za povezave mDNS
~
Network
2011-08-06
Omrežni
~
Local
2011-08-06
Krajevni
~
Span
2010-10-11
Razpni
2.
Tile
2013-04-08
Razpostavi
3.
Zoom
2013-04-08
Približanje
4.
Center
2013-04-08
Sredinsko
5.
Scale
2013-04-08
Spremeni velikost
6.
Fill
2013-04-08
Polnilo
7.
Span
2013-04-08
Razpni
8.
Select Background
2013-04-08
Izberite ozadje
10.
Pictures
2013-04-08
Slike
19.
Change the background
2013-04-08
Spremeni ozadje
20.
Wallpaper;Screen;Desktop;
2013-04-08
Ozadje;Zaslon;Namizje;
26.
page 1
2013-04-08
stran 1