Translations by Pavol Klačanský

Pavol Klačanský has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 477 results
~
Some settings have been overriden by an external program, press "Restore Default Behaviors" to reset the behavior and return control to this panel.
2012-04-04
Niektoré nastavenia boli prepísané externým programom, stlačte tlačidlo „Obnoviť predvolené správanie“ a ovládací panel získa kontrolu.
~
Type here to test settings
2012-04-02
Tu píšte na vyskúšanie nastavení
~
1/4 Screen
2012-04-02
1/4 obrazovky
~
3/4 Screen
2012-04-02
3/4 obrazovky
~
1/2 Screen
2012-04-02
1/2 obrazovky
~
Brightness and Lock
2012-04-02
Jas a uzamknutie
~
Remove User
2012-04-02
Odstrániť používateľa
~
Add User
2012-04-02
Pridať používateľa
~
No local printers found
2012-04-02
Nenašli sa žiadne lokálne tlačiarne
~
No network printers found
2012-04-02
Nenašli sa žiadne sieťové tlačiarne
~
affect how much power is used
2012-04-02
ovplyvňujú koľko energie sa spotrebuje
~
Caution
2012-04-02
Výstraha
~
Brightness Settings
2012-04-02
Nastavenia jasu
~
Tip:
2012-04-02
Rada:
~
Good
2012-04-02
Dobrá
~
Socks Port
2012-04-02
Socks port
~
HTTP Port
2012-04-02
HTTP port
~
Disable VPN
2012-04-02
Zakázať VPN
~
HTTPS Port
2012-04-02
HTTPS port
~
Airplane Mode
2012-04-02
Režim v lietadle
~
Forget Network
2012-04-02
Zabudnúť sieť
~
FTP Port
2012-04-02
FTP port
~
Drag Threshold
2012-04-02
Hranica ťahania
~
Network details for %s including password and any custom configuration will be lost
2012-04-02
Podrobnosti siete %s vrátane hesla a vlastných nastavení budú stratené
~
Some settings have been overriden by an external program, press "Restore Default Behaviors" to reset the behavior and return control to this panel.
2012-04-02
Niektoré nastavenia boli prepísané externým programom, stlačte tlačidlo „Obnoviť predvolené správanie“ a panel získa kontrolu.
~
Swap colors
2012-04-02
Vymeniť farby
~
Primary Color
2012-04-02
Primárna farba
~
Secondary color
2012-04-02
Sekundárna farba
~
default
2012-04-02
predvolená
~
Restore Default Behaviours
2012-04-02
Obnoviť predvolené správanie
~
Look
2012-02-10
Vzhľad
~
<small>Low</small>
2012-02-10
<small>Nízka</small>
~
Add dots
2012-02-10
Pridať bodky
~
Reveal location:
2012-02-10
Miesto odhalenia:
~
<small>High</small>
2012-02-10
<small>Vysoká</small>
~
Reveal sensitivity
2012-02-10
Citlivosť odhalenia:
~
<b>Launcher icon size</b>
2012-02-03
<b>Veľkosť ikon v spúšťači</b>
~
<span size="small">The launcher will reveal when moving the pointer to the defined hot spot.</span>
2012-02-03
<span size="small">Spúšťač sa zobrazí keď prejdete kurzorom na určené miesto.</span>
~
Other reveal option
2012-02-03
Iné nastavenie zobrazenia
~
Behavior
2012-02-03
Správanie
~
Left side
2012-02-03
Ľavá strana
~
Top left corner
2012-02-03
Ľavý horný okraj
~
<b>Auto-hide the Launcher</b>
2012-02-03
<b>Automaticky skryť spúšťač</b>
~
<b>Background</b>
2012-01-18
<b>Pozadie</b>
~
Wallpaper;Screen;Desktop;Theme;Appearance;Launcher;Unity;Menus;
2012-01-18
Tapeta;Obrazovka;Plocha;Téma;Vzhľad;Spúšťač;Unity;Ponuky;
~
Change the background and theme
2012-01-18
Zmente tapetu a tému
~
Dasher
2007-11-14
Dasher
2.
Tile
2013-04-08
Dlaždice
3.
Zoom
2013-04-08
Zväčšiť
4.
Center
2013-04-08
Vystrediť