Translations by Pavol Šimo

Pavol Šimo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 842 results
~
Opening firewall for IPP connections
2011-09-27
Otvára sa firewall pre spojenia IPP
~
Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed
2011-09-27
_Ukázať pozíciu kurzora pri stlačení klávesu Ctrl
~
This is your only connection to the internet.
2011-09-27
Toto je vaše jediné pripojenie k internetu.
~
Opening firewall for Samba connections
2011-09-27
Otvára sa firewall pre spojenia Samba
~
_Text size:
2011-09-27
_Veľkosť textu:
~
Not connected to the internet.
2011-09-27
Nie je pripojenie k internetu.
~
_Search by Address
2011-09-27
_Hľadať podľa adresy
~
Disconnect from %s and create a new hotspot?
2011-09-27
Odpojiť sa od %s a vytvoriť nový hotspot?
~
_Contrast:
2011-09-27
_Kontrast:
~
Opening firewall for mDNS connections
2011-09-27
Otvára sa firewall pre spojenia mDns
~
A_ddress:
2011-09-27
_Adresa
~
_Turn on accessibility features from the keyboard
2011-09-27
Zap_núť funkcie sprístupnenia z klávesnice
~
Security Key
2011-09-27
Kľúč zabezpečenia
~
Thr_eshold:
2011-09-27
_Medza:
~
Remove wallpaper
2011-09-27
Odstrániť tapetu
~
Select an account
2011-09-27
Vyberte si účet
~
Hotspot
2011-09-27
Hotspot
~
Create the hotspot anyway?
2011-09-27
Napriek tomu vytvoriť hotspot?
~
_Stop Hotspot...
2011-09-27
_Zastaviť hotspot...
~
Set this device for all users on this computer
2011-09-27
Nastaviť zariadenie pre všetkých používateľov tohto počítača
~
Account _type
2011-09-27
_Typ účtu
~
FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall.
2011-09-27
FirewallD nebeží. Objavovanie sieťových tlačiarní vyžaduje služby mdns, ipp, ipp-client a samba-client povolené na firewalle.
~
A_cceleration:
2011-09-27
_Akcelerácia:
~
Wacom Graphics Tablet
2011-09-27
Grafický tablet Wacom
~
Network
2011-09-27
Sieťové
~
Local
2011-09-27
Miestne
~
To test your settings, try to double-click on the face.
2011-09-27
Nastavenie môžete vyskúšať dvojitým kliknutím na smajlík.
~
_Left-handed
2011-09-27
Pr_e ľavákov
~
Scale
2011-09-27
Prispôsobiť mierku
~
Create _Hotspot
2011-09-27
Vytvoriť _hostpot
~
Add wallpaper
2011-09-27
Pridať tapetu
~
Span
2011-09-27
Rozprestrieť
~
To add a new account, first select the account type
2011-09-27
Na pridanie nového účtu najskôr zvoľte jeho typ
~
Account Type:
2011-09-27
Typ účtu:
~
_Back
2011-09-27
_Späť
~
Vertical Gradient
2011-05-21
Zvislý prechod
~
Beep when Caps and Num Lock are used
2011-05-21
Pípnuť pri zapnutí Caps Lock a Num Lock
~
_Edge scrolling
2011-05-21
_Rolovanie pri okraji
~
Interface
2011-05-21
Rozhranie
~
Getting devices...
2011-05-21
Získavajú sa zariadenia...
~
_Network Name
2011-05-21
_Názov siete
~
Colors & Gradients
2011-05-21
Farby a prechody
~
Type here to test settings
2011-05-21
Tu píšte na otestovanie nastavení
~
Increase size:
2011-05-21
Zväčšiť veľkosť:
~
Change contrast:
2011-05-21
Zmeniť kontrast:
~
Pictures Folder
2011-05-21
Priečinok s obrázkami
~
Printer Options
2011-05-21
Možnosti tlačiarne
~
Decrease size:
2011-05-21
Zmenšiť veľkosť:
~
Nomon
2011-05-21
Nomon
~
Hardware
2011-05-21
Hardvér