Translations by Marcel Telka

Marcel Telka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
~
Interface
2007-11-10
Výstup
2007-11-10
Výstup
~
Devices
2007-11-10
Zariadenia
~
_Timeout:
2006-03-18
Ča_kanie:
~
A_ddress:
2006-03-18
A_dresa:
~
_Sensitivity:
2006-03-18
_Citlivosť:
~
_Add...
2006-03-18
_Pridať...
2006-03-18
_Pridať...
30.
Address
2006-03-18
A_dresa
2006-03-18
A_dresa
118.
_Select
2006-03-18
_Vybrať
2006-03-18
_Vybrať
178.
Unknown
2006-03-18
Neznámy
263.
Search
2006-03-18
Nájsť
283.
Keyboard
2006-03-18
Klávesnica
287.
_Name:
2007-11-10
_Názov:
290.
Key presses _repeat when key is held down
2006-03-18
Kláves sa _opakuje pri držaní
291.
_Delay:
2006-03-18
_Pauza:
2006-03-18
_Pauza:
292.
_Speed:
2006-03-18
_Rýchlosť:
295.
Repeat keys speed
2006-03-18
Rýchlosť opakovania kláves
300.
S_peed:
2006-03-18
_Rýchlosť:
2006-03-18
_Rýchlosť:
309.
<Unknown Action>
2006-03-18
<Neznáma akcia>
310.
Disabled
2006-03-18
Zakázané
315.
Action
2006-03-18
Akcie
2006-03-18
Akcie
316.
Shortcut
2006-03-18
Klávesová skratka
321.
Mouse Preferences
2006-03-18
Nastavenie myši
328.
Mouse
2006-03-18
Myš
361.
Not connected
2007-11-10
Nepripojené
604.
Options
2006-03-18
Možnosti
706.
Layouts
2006-03-18
Rozloženia
737.
Sound
2006-03-18
Zvuk
778.
Sound Preferences
2006-03-18
Nastavenie zvuku
780.
Default
2006-03-18
Predvolené
790.
Custom
2007-11-10
Vlastný
2007-11-10
Vlastný
801.
None
2007-11-10
Žiadne
2007-11-10
Žiadne
848.
Mouse Keys
2006-03-18
Myš klávesami
859.
Small
2006-03-18
Malé
2006-03-18
Malé
860.
Large
2006-03-18
Veľké
2006-03-18
Veľké
1120.
Help
2007-11-10
Pomocník
1122.
Control Center
2007-11-10
Centrum ovládania
2007-11-10
Centrum ovládania
1129.
Layout
2006-03-18
Rozloženie
1136.
Test Sound
2007-11-10
Test zvuku