Translations by Fpfilko

Fpfilko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
~
Device Off
2012-07-10
Zariadenie vypnuté
323.
Double-click timeout
2012-07-10
Interval dvojitého kliknutia
868.
Full Screen
2012-07-10
Celá obrazovka
869.
Top Half
2012-07-10
Horná polovica
870.
Bottom Half
2012-07-10
Spodná polovica
871.
Left Half
2012-07-10
Ľavá polovica
872.
Right Half
2012-07-10
Pravá polovica
877.
Screen part:
2012-07-10
Časť obrazovky:
878.
Magnifier extends outside of screen
2012-07-10
Lupa je rozšírená mimo obrazovky
879.
Keep magnifier cursor centered
2012-07-10
Udržiavať kurzor lupy v strede
880.
Magnifier cursor pushes contents around
2012-07-10
Kurzor lupy stláča okolitý obsah
881.
Magnifier cursor moves with contents
2012-07-10
Kurzor lupy posúva okolitým obsahom
882.
Magnifier Position:
2012-07-10
Pozícia lupy:
884.
Thickness:
2012-07-10
Hrúbka:
885.
Thin
2012-07-10
Tenký
886.
Thick
2012-07-10
Hrubý
887.
Length:
2012-07-10
Dĺžka:
888.
Color:
2012-07-10
Farba:
889.
Crosshairs:
2012-07-10
Zameranie:
890.
Overlaps mouse cursor
2012-07-10
Prekrývania kurzora myši:
1054.
Screen Calibration
2012-07-10
Kalibrovanie obrazovky
1055.
Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the tablet.
2012-07-10
Prosím, kliknite na cieľové značky, tak ako sa objavujú na obrazovke, pre kalibráciu tabletu.
1057.
Output:
2012-07-10
Výstup:
1060.
%d of %d
2012-07-10
%d z %d
1064.
Up
2012-07-10
Hore
1065.
Down
2012-07-10
Dole
1094.
Right Button #%d
2012-07-10
Pravé tlačidlo #%d
1095.
Top Button #%d
2012-07-10
Horné tlačidlo #%d
1096.
Bottom Button #%d
2012-07-10
Spodné tlačidlo #%d