Translations by Peter Mráz

Peter Mráz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 172 results
26.
page 1
2014-05-29
strana č. 1
27.
page 2
2014-05-29
strana č. 2
52.
Select ICC Profile File
2014-05-29
Výber súboru s profilom ICC
54.
Supported ICC profiles
2014-05-29
Podporované profily ICC
64.
Create a color profile for the selected device
2014-05-29
Vytvorí profil farieb pre vybrané zariadenie
106.
Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields.
2014-05-29
Polia sa dajú automaticky vyplniť, pretiahnutím súboru s obrázkom do tohto okna.
108.
Color;ICC;Profile;Calibrate;Printer;Display;
2014-05-29
Farba;Farby;ICC;Profil;Kalibrovať;Tlačiareň;Displej;
149.
To change time or date settings, you need to authenticate.
2014-05-29
Keď chcete zmeniť nastavenia času a dátumu, musíte najskôr overiť vašu totožnosť.
151.
Counterclockwise
2014-05-29
O 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek
152.
Clockwise
2014-05-29
O 90 stupňov v smere hodinových ručičiek
155.
Monitor
2014-05-29
Displej
158.
Drag to change primary display.
2014-05-29
Primárny displej zmeníte ťahaním.
159.
Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its placement.
2014-05-29
Vyberte si displej na zmenu jeho vlastností; premiestnite ho ťahaním.
163.
Could not save the monitor configuration
2014-05-29
Nepodarilo sa uložiť nastavenie displeja
164.
Could not detect displays
2014-05-29
Nepodarilo sa rozpoznať displeje
171.
_Mirror displays
2014-05-29
_Zrkadliť displeje
172.
Note: may limit resolution options
2014-05-29
Poznámka: môže obmedziť výber rozlíšení
173.
_Detect Displays
2014-05-29
Rozpoznať _displeje
174.
Displays
2014-05-29
Displeje
189.
Select an application for audio CDs
2014-05-29
Vyberte si aplikáciu pre audio CD
205.
Windows software
2014-05-29
softvér systému Windows
206.
Software
2014-05-29
softvér
250.
Play (or play/pause)
2014-05-29
Prehrať (alebo prehrať/pozastaviť)
263.
Search
2014-05-29
Vyhľadávanie
289.
Repeat Keys
2014-10-01
Opakovanie klávesov
306.
To edit a shortcut, click the row and hold down the new keys or press Backspace to clear.
2014-05-29
Klávesovú skratku môžete upraviť tak, že kliknete na príslušný riadok a stlačíte novú skratku, alebo ju vymažete stlačením klávesu Backspace.
329.
_Pointer speed
2014-05-29
Rých_losť ukazovateľa
332.
Tap to _click
2014-05-29
Kliknúť dot_ykom
333.
Two _finger scroll
2014-05-29
Rolovať _dvoma prstami
334.
C_ontent sticks to fingers
2014-05-29
_Obsah sa posúva s prstami
335.
Try clicking, double clicking, scrolling
2014-05-29
Vyskúšajte kliknutie, dvojité kliknutie a rolovanie
343.
Network proxy
2014-05-29
Sieťový sprostredkovateľ (proxy)
375.
Web Proxy Autodiscovery is used when a Configuration URL is not provided.
2014-05-29
Ak nezadáte URL konfigurácie, použije sa automatické zistenie sprostredkovateľa.
383.
DNS
2014-05-29
Systém pre názvy domén (DNS)
389.
_Configuration URL
2014-05-29
_URL konfigurácie
390.
_HTTP Proxy
2014-05-29
Sprostredkovateľ _HTTP
391.
H_TTPS Proxy
2014-05-29
Sprostredkovateľ H_TTPS
392.
_FTP Proxy
2014-05-29
Sprostredkovateľ _FTP
395.
Select the interface to use for the new service
2014-05-29
Vyberte si rozhranie, ktoré sa má použiť v novej službe
426.
Wired
2014-05-29
Drôtové
445.
IP configuration expired
2014-05-29
Platnosť nastavenia IP vypršala
446.
Secrets were required, but not provided
2014-05-29
Boli požadované tajné informácie, ale neboli poskytnuté
447.
802.1x supplicant disconnected
2014-05-29
Žiadateľ 802.1x bol odpojený
448.
802.1x supplicant configuration failed
2014-05-29
Zlyhalo nastavenia žiadateľa 802.1x
449.
802.1x supplicant failed
2014-05-29
Žiadateľ 802.1x zlyhal
450.
802.1x supplicant took too long to authenticate
2014-05-29
Overenie totožnosti žiadateľa 802.1x trvalo príliš dlho
457.
Shared connection service failed to start
2014-10-01
Nepodarilo sa spustiť službu sprístupneného pripojenia
2014-05-29
Nepodarilo sa spustiť službu zdielaného pripojenia
458.
Shared connection service failed
2014-10-01
Služba sprístupneného pripojenia zlyhala
2014-05-29
Služba zdieľaného pripojenia zlyhala