Translations by Andrej Tobola

Andrej Tobola has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
~
Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed
2008-02-23
Ukázať p_ozíciu kurzora keď je stlačená klávesa Control
~
Thr_eshold:
2008-02-23
Úrov_eň
~
Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed
2008-02-23
Ukázať p_ozíciu kurzora keď je stlačená klávesa Control
~
Thr_eshold:
2008-02-23
Úrov_eň
~
_Right-handed
2008-02-23
Pre p_ravákov
~
_Left-handed
2008-02-23
Pre ľavákov
2008-02-23
Pre ľavákov
161.
%a %l:%M %p
2008-02-23
%a %l:%M %p
2008-02-23
%a %l:%M %p
288.
C_ommand:
2008-02-23
Prík_az:
2008-02-23
Prík_az:
299.
Cursor _blinks in text fields
2008-02-23
Kurzor _bliká v textových poliach
2008-02-23
Kurzor _bliká v textových poliach
322.
General
2008-02-23
Všeobecné
704.
Reset to De_faults
2008-02-25
Obno_viť predvolené nastavenia
857.
D_elay:
2008-02-23
O_neskorenie:
2008-02-23
O_neskorenie: