Translations by Aethralis

Aethralis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 72 results
~
Caribou
2011-11-08
Caribou
~
Set this device for all users on this computer
2011-11-08
Rakendada see seade kõigile arvuti kasutajatele
~
Opening firewall for IPP connections
2011-11-08
Tulemüüri avamine IPP ühenduseks
~
Opening firewall for mDNS connections
2011-11-08
Tulemüüri avamine mDNS ühenduseks
~
Opening firewall for Samba connections
2011-11-08
Tulemüüri avamine Samba ühenduseks
~
FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall.
2011-11-08
FirewallD ei tööta. Võrguprinteri tuvastamiseks on tarvis, et teenused mdns, ipp, ipp-client ja samba-client oleksid tulemüüris lubatud.
~
Change the background and theme
2011-11-08
Tausta ja teema muutmine
51.
Create virtual device
2011-11-08
Virtuaalse seadme loomine
52.
Select ICC Profile File
2011-11-08
ICC profiili valimine
54.
Supported ICC profiles
2011-11-08
Teotatud ICC profiilid
61.
Available Profiles
2011-11-08
Saadaolevad profiilid
64.
Create a color profile for the selected device
2011-11-08
Valitud seadmele värviporfiili loomine
65.
The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and correctly connected.
2011-11-08
Mõõteriista ei tuvastatud. Palun kontrollida, kas see on sisse lülitatud ja õigesti ühendatud.
66.
The measuring instrument does not support printer profiling.
2011-11-08
Mõõteriist ei toeta printeri profiili loomist.
68.
Cannot remove automatically added profile
2011-11-08
Automaatselt lisatud profiili ei õnnestunud eemaldada.
74.
Default RGB
2011-11-08
Vaikimisi RGB
75.
Default CMYK
2011-11-08
Vaikimisi CMYK
76.
Default Gray
2011-11-08
Vaikimisi hall
78.
This device is not color managed.
2011-11-08
See seade ei ole värvihallatav.
79.
This device is using manufacturing calibrated data.
2011-11-08
See seade kasutab tehasepoolset kalibreeringut.
80.
This device does not have a profile suitable for whole-screen color correction.
2011-11-08
Sellel seadmel ei ole sobivat profiili, mis sobiks täisekraan värvikorrektuuriks.
81.
This device has an old profile that may no longer be accurate.
2011-11-08
Sellel seadmel on vana profiil, mis ei pruugi olla enam täpne.
83.
No devices supporting color management detected
2011-11-08
Värvihaldust toetavaid seadmeid ei leitud
90.
Each device needs an up to date color profile to be color managed.
2011-11-08
Et teostada värvihaldust, peab olema värske profiil kõigil seadmetel.
92.
Learn more about color management
2011-11-08
Rohkem teavet värvihalduse kohta
93.
Add device
2011-11-08
Lisa seade
94.
Add a virtual device
2011-11-08
Virtuaalse seadme lisamine
95.
Delete device
2011-11-08
Kustuta seade
96.
Remove a device
2011-11-08
Eemalda seade
98.
Add profile
2011-11-08
Lisa profiil
99.
Calibrate…
2011-11-08
Kalibreerimine...
100.
Calibrate the device
2011-11-08
Seadme kalibreerimine
101.
Remove profile
2011-11-08
Eemalda profiil
102.
View details
2011-11-08
Vaata detaile
106.
Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields.
2011-11-08
Pilte saab sellesse aknasse lohistada, et täita automaatselt ülalolevaid välju.
107.
Color management settings
2011-11-08
Värvihalduse seaded
119.
_Region:
2011-11-08
_Regioon:
121.
_Network Time
2011-11-08
_Võrguaeg
125.
Set the time one minute ahead.
2011-11-08
Lükata aega üks minut edasi.
126.
Set the time one minute back.
2011-11-08
Lükata aega üks minut tagasi.
127.
Switch between AM and PM.
2011-11-08
Lülituda EL ja PL vahel.
215.
System Up-To-Date
2011-11-08
Süsteem on värske
232.
M_usic
2011-11-08
M_uusika
244.
Forced _Fallback Mode
2011-11-08
Sunnitud tagavara-aknahaldur
302.
Layout Settings
2011-11-08
Kujunduse seaded
400.
VPN Type
2011-11-08
VPNi tüüp
497.
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;
2011-11-08
Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;
546.
Don't suspend
2011-11-08
Mitte seisata
552.
When plugged in
2011-11-08
Seinatoitel
674.
The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide Region and Language settings.
2011-11-08
Sisselogimisaknale, süsteemi kasutajatele ja uutele süsteemi kasutajatele rakenduvad süsteemi-ülesed regiooni ja keelte seaded.