Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1231 results
~
_Add...
2012-12-25
_Afegeix...
~
Type here to test settings
2012-12-25
Teclegeu aquí per provar els paràmetres
~
This is your only connection to the internet.
2012-12-25
Aquesta és l'única connexió a Internet.
~
Add User
2012-12-25
Afegeix un usuari
~
FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall.
2012-12-25
El tallafocs no s'està executant. La detecció d'impressores en xarxa necessita que els serveis mdns, ipp, ipp-client i samba-client estigui habilitats al tallafocs.
~
Add wallpaper
2012-12-25
Afegeix un fons de pantalla
~
Reveal location:
2012-10-19
Ubicació on apareixerà el llançador:
~
Add dots
2012-10-19
Afig punts
~
Behavior
2012-10-19
Comportament
~
default
2012-10-19
per defecte
~
<span size="small">The launcher will reveal when moving the pointer to the defined hot spot.</span>
2012-10-19
<span size="small">El llançador es mostrarà quan es mogui el punter al punt definit.</span>
~
<b>Auto-hide the Launcher</b>
2012-10-19
<b>Amaga el llançador de manera automàtica</b>
~
Other reveal option
2012-10-19
Altres opcions d'aparició del llançador
~
Look
2012-10-19
Aparença
~
_Stop Hotspot...
2012-10-19
_Atura l'Hotspot...
~
Some settings have been overriden by an external program, press "Restore Default Behaviors" to reset the behavior and return control to this panel.
2012-10-19
Alguns paràmetres els ha sobreescrits per un programa extern. Premeu «Restaura el comportament predeterminat» per reiniciar el comportament i tornar el control a este quadre.
~
<b>Theme</b>
2012-10-19
<b>Tema</b>
~
Change the background and theme
2012-10-19
Canvia el fons de pantalla i el tema
~
Restore Default Behaviours
2012-10-19
Restaura el comportament predeterminat
~
<small>Low</small>
2012-10-19
<small>Baixa</small>
~
<small>High</small>
2012-10-19
<small>Alta</small>
~
<b>Background</b>
2012-10-19
<b>Fons</b>
~
Reveal sensitivity
2012-10-19
Sensibilitat de l'aparició
~
Top left corner
2012-10-19
Cantonada superior esquerra
~
Wallpaper;Screen;Desktop;Theme;Appearance;Launcher;Unity;Menus;
2012-10-19
Fons;Pantalla;Escriptori;Tema;Aparença;Llançador;Unity;Menús;
~
<b>Launcher icon size</b>
2012-10-19
<b>Mida de les icones del llançador</b>
~
Left side
2012-10-19
Lateral esquerre
~
affect how much power is used
2012-04-18
afecta l'energia que s'utilitza
2012-03-19
afecta a l'energia que s'utilitza
~
No local printers found
2012-03-19
No s'han trobat impressores locals
~
Good
2012-03-19
Bona
~
Tip:
2012-03-19
Consell:
~
Brightness and Lock
2012-03-19
Brillantor i bloqueig
~
Add User
2012-03-19
Afig un usuari
~
Network details for %s including password and any custom configuration will be lost
2012-03-19
Es perdran les dades de la xarxa %s incloent la contrasenya i la configuració personalitzada
~
HTTPS Port
2012-03-19
Port de l'HTTPS
~
Device Off
2012-03-19
Dispositiu desactivat
~
Airplane Mode
2012-03-19
Mode d'avió
~
Disable VPN
2012-03-19
Inhabilita la VPN
~
FTP Port
2012-03-19
Port de l'FTP
~
Forget Network
2012-03-19
Oblida la xarxa
~
HTTP Port
2012-03-19
Port de l'HTTP
~
Primary Color
2012-03-19
Color primari
~
Socks Port
2012-03-19
Port dels sòcols
~
3/4 Screen
2012-03-19
3/4 de pantalla
~
Remove User
2012-03-19
Suprimeix l'usuari
~
Swap colors
2012-03-19
Intercanvia els colors
~
Secondary color
2012-03-19
Color secundari
~
No network printers found
2012-03-19
No s'han trobat impressores de xarxa
~
1/4 Screen
2012-03-19
1/4 de pantalla