Translations by Olav Pettershagen

Olav Pettershagen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
1.
OK
2006-03-18
OK
2006-03-18
OK
2006-03-18
OK
2006-03-18
OK
2.
Cancel
2006-03-18
Avbryt
3.
Reboot
2006-03-18
Start på nytt
2006-03-18
Start på nytt
2006-03-18
Start på nytt
2006-03-18
Start på nytt
4.
Continue
2006-03-18
Fortsett
5.
Boot Options
2006-03-18
Oppstartsalternativer
6.
Exiting...
2006-03-18
Avslutter...
2006-03-18
Avslutter...
2006-03-18
Avslutter...
2006-03-18
Avslutter...
7.
You are leaving the graphical boot menu and starting the text mode interface.
2006-03-18
Du er i ferd med å avslutte den grafiske oppstartsmenyen og gå over til tekstmodus.
8.
Help
2006-03-18
Hjelp
9.
Boot loader
2006-03-18
Oppstartslaster
10.
I/O error
2006-03-18
Inn/ut-feil
2006-03-18
Inn/ut-feil
2006-03-18
Inn/ut-feil
2006-03-18
Inn/ut-feil
11.
Change Boot Disk
2006-03-18
Endre oppstartsdisk
12.
Insert boot disk %u.
2006-03-18
Sett inn oppstartsdisken %u.
2006-03-18
Sett inn oppstartsdisken %u.
2006-03-18
Sett inn oppstartsdisken %u.
2006-03-18
Sett inn oppstartsdisken %u.
13.
This is boot disk %u. Insert boot disk %u.
2006-03-18
Dette er oppstartsdisk %u. Sett inn oppstartsdisk %u.
14.
This is not a suitable boot disk. Please insert boot disk %u.
2006-03-18
Dette er ikke en oppstartsdisk for <product>. Sett inn oppstartsdisk %u.
15.
Password
2006-03-18
Passord
16.
Enter your password:
2006-03-18
Angi passordet:
17.
DVD Error
2006-03-18
DVD-feil
18.
This is a two-sided DVD. You have booted from the second side. Turn the DVD over then continue.
2006-03-18
Dette er en tosidig DVD. Du har startet opp fra side to. Snu DVD-en og fortsett.
19.
Power Off
2006-03-18
Slå av maskinen
20.
Halt the system now?
2006-03-18
Hvil du avslutte nå?
21.
Password
2006-03-18
Passord
22.
Other Options
2006-03-18
Andre valg
23.
Language
2006-03-18
Språk