Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
413 of 1729 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Eit installasjonssteg feila. Du kan prøva å køyra steget som feila om igjen frå menyen, eller hoppa over det og velja eit anna. Steget som feilar er: ${ITEM}
Translated by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Reviewed by Rune Gangstø on 2009-10-01
In upstream:
Eit installasjonssteg feila. Du kan prøve å køyre steget som feila om igjen frå menyen, eller hoppa over det og velje eit anna. Steget som feilar er: ${ITEM}
Suggested by Håvard Korsvoll on 2008-02-20
Suggestions:
Et trinn i installasjonen mislyktes. Du kan prøve å kjøre dette trinnet på nytt fra menyen, eller hoppe over det og gjøre noe annet. Følgende mislyktes: ${ITEM}
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Åka Sikrom on 2015-06-04
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
Vel eit installasjonssteg:
Translated and reviewed by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Suggestions:
Velg installasjonstrinn:
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Åka Sikrom on 2015-06-04
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Dette installasjonssteget krev eitt eller fleire steg som ikkje har vorte utførte enno.
Translated and reviewed by Andreas N. on 2010-10-26
In upstream:
Dette installasjonssteget krev eitt eller fleire steg som ikkje er utførte enno.
Suggested by Håvard Korsvoll on 2007-09-12
Suggestions:
Du kan ikke utføre denne delen av installasjonen før ett eller flere tidligere trinn er utført.
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Åka Sikrom on 2015-06-04
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
kritisk
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
høg
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll on 2006-09-07
Suggestions:
høy
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2006-09-07
høyt
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Nils Kristian Tomren on 2007-11-01
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
middels
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll on 2006-09-07
Suggestions:
middels høy
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2007-11-01
middels hastighet
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2007-11-01
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
låg
Translated and reviewed by Håvard Korsvoll on 2006-09-07
Suggestions:
lav
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2006-09-07
lavt
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Nils Kristian Tomren on 2007-11-01
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Hopp over spørsmål med lågare prioritet enn:
Translated by Håvard Korsvoll on 2007-03-11
Reviewed by Rune Gangstø on 2010-03-02
Suggestions:
Hopp over spørsmål med lavere prioritet enn:
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Pakkar som blir satt opp med debconf prioriterar spørsmåla dei kan stille deg. Installasjonsprogrammet hoppar over mindre viktige spørsmål og viser berre dei med ein viss prioritet eller høgare.
Translated and reviewed by Tor-Arne Isene on 2009-10-23
In upstream:
Pakkar som blir sette opp med debconf kan stilla spørsmål med ulik prioritet. Berre spørsmål med ein viss prioritet eller høgare blir viste. Dei mindre viktige spørsmåla hoppar installasjonsprogrammet over.
Suggested by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Suggestions:
Pakker som blir satt opp med debconf kan stille spørsmål med ulik prioritet. Bare spørsmål av en viss prioritet eller høyere blir vist, og de som er mindre viktige hopper installasjonsprogrammet over.
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Du kan velja den lågaste prioriteten for spørsmål som skal visast:
- «kritisk» er for innstillingar som er heilt naudsynte for at
systemet skal kunna verka.
- «høg» er for innstillingar utan fornuftige standardval.
- «middels» er for vanlege innstillingar med fornuftige standardval.
- «låg» er for enkle innstillingar der standardvalet nesten alltid vil
fungera fint.
Translated and reviewed by Eivind Ødegård on 2007-12-18
In upstream:
Du kan velje den lågaste prioriteten for spørsmål som skal visast:
- «kritisk» er for innstillingar som er heilt naudsynte for at
systemet skal kunna verka.
- «høg» er for innstillingar utan fornuftige standardval.
- «middels» er for vanlege innstillingar med fornuftige standardval.
- «låg» er for enkle innstillingar der standardvalet nesten alltid vil
fungere fint.
Suggested by Håvard Korsvoll on 2006-09-07
Suggestions:
Du kan velge den laveste prioriteten for hvilke spørsmål du vil få:
- «kritisk» er for innstillinger som er helt nødvendige for at
systemet skal virke.
- «høy» er for innstillinger uten fornuftige standardvalg.
- «middels» er for vanlige innstillinger med fornuftige standardvalg.
- «lav» er for enkle innstillinger der standardvalget nesten alltid vil
fungere bra.
Norwegian Bokmal debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
413 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas N., Arild Ringøy, Carlos Perelló Marín, Christian Auflem, Colin Watson, Eirik U. Birkeland, Eivind Ødegård, Endre Oma, Håvard Korsvoll, Håvard Korsvoll, Kevin Brubeck Unhammer, Kjetil Birkeland Moe, Knut Karevoll, Ole Andreas Utstumo, Preben Vangberg, Rune Gangstø, Sigurd Gartmann, Sjur Gjøstein Karevoll, Svein Arild Bergset, Tor Christian Tovslid, Tor-Arne Isene, Torger Åge Sinnes, Willy André Bergstrøm, Øystein Steffensen-Alværvik.