Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
413 of 1729 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Et trinn i installasjonen mislyktes. Du kan prøve å kjøre dette trinnet på nytt fra menyen, eller hoppe over det og gjøre noe annet. Følgende mislyktes: ${ITEM}
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-04
In upstream:
Et trinn i installasjonen mislyktes. Du kan forsøke å kjøre dette trinnet om igjen fra menyen, eller hoppe over det og gjøre noe annet. Det som mislyktes var: ${ITEM}
Suggested by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Eit installasjonssteg feila. Du kan prøva å køyra steget som feila om igjen frå menyen, eller hoppa over det og velja eit anna. Steget som feilar er: ${ITEM}
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
Velg installasjonstrinn:
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-04
In upstream:
Velg et installasjonstrinn:
Suggested by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Vel eit installasjonssteg:
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Du kan ikke utføre denne delen av installasjonen før ett eller flere tidligere trinn er utført.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-04
In upstream:
Dette trinnet av installasjonen forutsetter ett eller flere trinn som ennå ikke er blitt utført.
Suggested by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Dette installasjonssteget krev eitt eller fleire steg som ikkje har vorte utførte enno.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Andreas N. on 2010-10-26
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
kritisk
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
høy
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-09-07
Suggestions:
høg
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Håvard Korsvoll on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
middels
Translated by Bjørn Steensrud on 2006-09-07
Reviewed by Bosse Klykken on 2011-04-30
Suggestions:
mellomstor
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
lav
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-09-07
Suggestions:
låg
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Håvard Korsvoll on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Hopp over spørsmål med lavere prioritet enn:
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2007-03-11
Suggestions:
Hopp over spørsmål med lågare prioritet enn:
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Håvard Korsvoll on 2007-03-11
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Pakker som blir satt opp med debconf kan stille spørsmål med ulik prioritet. Bare spørsmål av en viss prioritet eller høyere blir vist, og de som er mindre viktige hopper installasjonsprogrammet over.
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Pakkar som blir satt opp med debconf prioriterar spørsmåla dei kan stille deg. Installasjonsprogrammet hoppar over mindre viktige spørsmål og viser berre dei med ein viss prioritet eller høgare.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Tor-Arne Isene on 2009-10-23
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Du kan velge den laveste prioriteten for hvilke spørsmål du vil få:
- «kritisk» er for innstillinger som er helt nødvendige for at
systemet skal virke.
- «høy» er for innstillinger uten fornuftige standardvalg.
- «middels» er for vanlige innstillinger med fornuftige standardvalg.
- «lav» er for enkle innstillinger der standardvalget nesten alltid vil
fungere bra.
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Du kan velja den lågaste prioriteten for spørsmål som skal visast:
- «kritisk» er for innstillingar som er heilt naudsynte for at
systemet skal kunna verka.
- «høg» er for innstillingar utan fornuftige standardval.
- «middels» er for vanlege innstillingar med fornuftige standardval.
- «låg» er for enkle innstillingar der standardvalet nesten alltid vil
fungera fint.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Eivind Ødegård on 2007-12-18
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
413 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AekFV, Aleksander Kolaas, Allan Nordhøy, Anders Aase Martinsen, Anders Birkenes, Bjørn Steensrud, Christian Aasan, Daniel Landsverk, Einar Svensen, Eirik, Emmern, GaiJin, Geir Hauge, Halvor Lyche Strandvoll, Hans Fredrik Nordhaug, Hans-Petter Broz, Håvar Nielsen, Håvard Berland, Jan Jansen, Joakim Hansen, Joakim Langvand, Jon Arne Westgaard, Jørgen Johansen, Jørgen Tellnes, Kenneth Jenssen, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Rydland, Mathias Bynke, Mikael B, Morten, Ove Magnus Halkjær, Roy S, Runar Ingebrigtsen, Rune C. Akselsen, Sven Andreassen, Thor K. H., Tobias V. Langhoff, Tommy Mikkelsen, Tor Harald Thorland, Tor Syversen, Torstein Sivertsen, Vidar Waagbø, Youcef Johansen, efikkan, Åka Sikrom.