Browsing Marathi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
413 of 1729 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
अधिष्ठापनेची एक पायरी अयशस्वी झाली आहे. अयशस्वी झालेली पायरी पुन्हा मेनु मधून चालू करण्याचा आपण प्रयत्न करू शकता, किंवा दुसरे काही निवडू शकता. अयश्स्वी झालेली पायरी: ${ITEM}
Translated by Sampada on 2008-10-10
Reviewed by Vaibhav S Dalvi on 2015-09-22
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
अधिष्ठापनेची एक पायरी निवडा:
Translated by Sampada on 2008-10-10
Reviewed by Vaibhav S Dalvi on 2011-06-22
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
अधिष्ठापनेची ही पायरी अन्य एक किंवा एकापेक्षा जास्त पायर्‍यांवर अवलंबून आहे ज्या अद्याप केल्या गेलेल्या नाहीत.
Translated by Sampada on 2008-10-10
Reviewed by Vaibhav S Dalvi on 2011-06-22
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
गंभीर
Translated by Sampada on 2008-10-10
Reviewed by Sachin Shamkuwar on 2010-08-24
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
उच्च
Translated by Sampada on 2008-10-10
Reviewed by Sachin Shamkuwar on 2010-08-24
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
मध्यम
Translated by Utkarshraj Atmaram on 2007-06-01
Reviewed by Sachin Shamkuwar on 2010-08-24
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
कमी
Translated by Utkarshraj Atmaram on 2007-06-01
Reviewed by Sachin Shamkuwar on 2010-08-24
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
पेक्षा कमी अग्रक्रम असलेले प्रश्न दुर्लक्षित करा:
Translated by Sampada on 2008-10-10
Reviewed by Vaibhav S Dalvi on 2011-06-22
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
संरचनेसाठी जी पॅकेजेस् डेबकॉन्फ वापरतात ती आपल्याला विचारल्या जाउ शकणाऱ्या प्रश्नांचा अग्रक्रम निश्चित करतात. ठराविक वा त्यावरील अग्रक्रम असणारे प्रश्नच प्रत्यक्षात आपल्याला दाखवले जातात; कमी अग्रक्रम असणारे प्रश्न वगळले जातात.
Translated by Sampada on 2008-10-10
Reviewed by Vaibhav S Dalvi on 2011-06-22
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
आपण पाहू इच्छित असणाऱ्या प्रश्नांचा न्यूनतम अग्रक्रम आपण निवडू शकता:
- 'गंभीर' हे वापरदाराने हस्तक्षेप न केल्यास ज्यामुळे प्रणाली कोलमडू
शकते अशा घटकांकरिता.
- 'उच्च' हे ज्यांच्यासाठी उचित मूलनिर्धारित मूल्ये नाहीत अशा घटकांकरिता.
- 'मध्यम' हे ज्यांच्यासाठी उचित मूलनिर्धारित मूल्ये आहेत अशा नेहमीच्या घटकांकरिता.
- 'कमी' हे ज्यांच्यासाठी मूलनिर्धारित मूल्ये बहुतेक सर्वच ठिकाणी चालतील अशा.
क्षुल्लक घटकांकरिता.
Translated by Sampada on 2008-10-10
Reviewed by Sachin Shamkuwar on 2010-08-24
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
413 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Marathi Translators (ubuntu-l10n-mr), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aakash Vijay Patil, Aayush Kasurde, Abhay Jayant Kadam, Abhilash Mhaisne, Ankur Joshi, Bhushan, Capslockmat1, Chetan Khona, Ganesh Sonawane, Mithun J. Shitole, Onkar Shinde, Pratik Shivarkar, Sachin Shamkuwar, Sampada, Sham Patole, Utkarshraj Atmaram, Vaibhav, Vaibhav S Dalvi, Vishal Telangre, chetankhona, tantradnya, उदयराज (Udayraj), पवन.