Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
171177 of 177 results
171.
Ubuntu is Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., and incorporates the work of many other original authors and contributors.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Ubuntu er beskyttet under lov om opphavsrett - Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., hvor i opptatt arbeidet til en rekke opphavspersoner og bidragsytere.
Translated by Christian Aasan on 2010-01-14
Suggestions:
Ubuntu er kopibeskytta under lov om opphavsrett - Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., og utgjer arbeidet av mange andre opphavsmenn og bidragsytarar.
Norwegian Nynorsk debian-installer-help in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in help.xml:763
172.
The Ubuntu system is freely redistributable.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Ubuntusystemet er fritt distribuerbart.
Translated and reviewed by Håvar Nielsen on 2007-10-15
Suggestions:
Du kan distribuere Ubuntu fritt.
Norwegian Nynorsk debian-installer-help in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Kurt-Rune Bergset on 2009-11-13
Located in help.xml:768
173.
After installation, the exact distribution terms for each package are described in the corresponding file /usr/share/doc/<replaceable>packagename</replaceable>/copyright.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Etter installasjonen er de eksakte distribusjonsbetingelsene for hver pakke beskrevet i den tilhørende filen /usr/share/doc/<replaceable>pakkenavn</replaceable>/copyright
Translated and reviewed by Håvar Nielsen on 2007-10-15
Suggestions:
Etter installasjonen er dei særlege distribusjonsvilkåra skildra i den tilhøyrande fila /usr/share/doc/<replaceable>pakkenamn</replaceable>/copyright.
Norwegian Nynorsk debian-installer-help in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Kurt-Rune Bergset on 2009-11-13
Located in help.xml:771
174.
After startup, the exact distribution terms for each package are described in the corresponding file /usr/share/doc/<replaceable>packagename</replaceable>/copyright.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Etter oppstart er de eksakte distribusjonsbetingelsene for hver pakke beskrevet i den tilhørende filen /usr/share/doc/<replaceable>pakkenavn</replaceable>/copyright
Translated and reviewed by Håvar Nielsen on 2007-10-15
Suggestions:
Etter oppstart er dei særlege distribusjonsvilkåra for kvar pakke skildra i den tilhøyrande fila /usr/share/doc/<replaceable>pakkenamn</replaceable>/copyright.
Norwegian Nynorsk debian-installer-help in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Kurt-Rune Bergset on 2009-11-13
Located in help.xml:776
175.
Ubuntu comes with <emphasis>ABSOLUTELY NO WARRANTY</emphasis>, to the extent permitted by applicable law.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Ubuntu kommer med <emphasis>ABSOLUTT INGEN GARANTI</emphasis>, i den grad det er tillatt av gjeldende lover.
Translated and reviewed by Håvar Nielsen on 2007-10-15
Suggestions:
Ubuntu kjem <emphasis>HEILT UTAN NOKON GARANTI</emphasis>, i den grada det er tillate under gjeldande lov.
Norwegian Nynorsk debian-installer-help in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Kurt-Rune Bergset on 2009-11-13
Located in help.xml:782
176.
This installation system is based on the Debian installer. See <ulink url="http://www.debian.org/" /> for more details and information on the Debian project.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Dette installasjonssystemet er basert på Debian installer. Se <ulink url="http://www.debian.org/" /> for flere detaljer og informasjon om Debian-prosjektet.
Translated and reviewed by Håvar Nielsen on 2007-10-15
Suggestions:
Dette installasjonssystemet er bygt på Debian Installer. Sjå <ulink url="http://www.debian.org/" /> for meir informasjon og detaljar om Debian-prosjektet.
Norwegian Nynorsk debian-installer-help in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Kurt-Rune Bergset on 2009-11-13
Located in help.xml:787
177.
This system is based on Debian. See <ulink url="http://www.debian.org/" /> for more details and information on the Debian project.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Dette systemet er basert på Debian installer. Se <ulink url="http://www.debian.org/" /> for flere detaljer og informasjon om Debian-prosjektet.
Translated and reviewed by Håvar Nielsen on 2007-10-15
Suggestions:
Dette systemet er bygt på Debian. Sjå <ulink url="http://www.debian.org/" /> for meir informasjon og detaljar om Debian-prosjektet.
Norwegian Nynorsk debian-installer-help in Ubuntu Raring package "debian-installer" by Kurt-Rune Bergset on 2009-11-13
Located in help.xml:793
171177 of 177 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, André Savik, Christian <kimocoder> Bremvaag, Christian Aasan, Halvor Lyche Strandvoll, Håvar Nielsen, Jonas Riise Hamre, Kjetil Birkeland Moe, KristofferAG, Ove Magnus Halkjær, SimonP, Tor Syversen.