Translations by Christian <kimocoder> Bremvaag

Christian <kimocoder> Bremvaag has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
4.
This is an installation system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. It was built on ${BUILD_DATE}.
2010-02-21
Dette er en installasjon system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. Det ble bygd på ${BUILD_DATE}.
2010-02-21
Dette er en installasjon system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}.Det ble bygd på ${BUILD_DATE}.
5.
This is a live system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. It was built on ${BUILD_DATE}.
2010-02-21
Dette er et levende system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. Det ble bygd på ${BUILD_DATE}.
15.
Boot methods for special ways of using this system.
2010-02-21
Boot metoder for spesielle måter å bruke dette systemet.
50.
Start the installation -- this is the default option.
2010-02-21
Start installasjonen -- dette alternativet er standard.
78.
There is no dedicated rescue mode on this disc. However, since the disc provides a complete user environment, it is possible to use the command-line and/or graphical tools provided to rescue a broken system, and to use a web browser to search for help. Extensive advice is available online for most kinds of problems that might cause your normal system to fail to boot correctly.
2010-02-21
Det finnes ingen dedikert rescue-modus på denne platen. Men siden platen gir en komplett brukermiljø, er det mulig å bruke kommandolinjeverktøy og / eller grafiske verktøyene gitt for å redde en ødelagt system, og å bruke en nettleser for å søke etter hjelp. Omfattende råd er tilgjengelig på nettet for de fleste typer problemer som kan føre til at vanlige systemet for å unnlate å starte riktig.
151.
Select the Kubuntu desktop
2010-02-21
Velg Kubuntu desktop
152.
<userinput>tasks=kubuntu-desktop</userinput>
2010-02-21
<userinput>tasks=kubuntu-desktop</userinput>