Translations by Jonas Riise Hamre

Jonas Riise Hamre has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
12.
Prerequisites for installing ${DISTRIBUTION_NAME}.
2006-06-16
Forutsetninger for installasjon av ${DISTRIBUTION_NAME}.
13.
Prerequisites for running ${DISTRIBUTION_NAME}.
2006-06-16
Forutsetninger for å kjøre ${DISTRIBUTION_NAME}.
19.
Special boot parameters, overview.
2006-06-16
Spesielle oppstartsparametere, oversikt.
21.
Special boot parameters for special machines.
2006-06-16
Spesielle oppstartsparametere for spesielle maskiner.
23.
Special boot parameters for selected disk controllers.
2006-06-16
Spesielle oppstartsparametere for valgte diskkontrollere.
25.
Special boot parameters for the install system.
2006-06-16
Spesielle oppstartsparametere for installasjonssystemet.
28.
How to get help.
2006-06-16
Få hjelp
32.
Press F2 through F10 for details, or ENTER to ${BOOTPROMPT}
2006-06-16
Trykk fra F2 til og med F10 for detaljer, eller ENTER for å ${BOOTPROMPT}.
33.
Press F2 through F10 for details, or Escape to exit help.
2006-06-17
Trykk fra F2 til og med F10 for detaljer, eller Escape for å avslutte hjelp.
35.
PREREQUISITES FOR INSTALLING UBUNTU
2006-06-17
FORUTSETNINGER FOR INSTALLASJON AV UBUNTU
36.
You must have at least 32 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.
2006-06-17
Installasjonen krever minst 32 megabyte for å fungere.
38.
See the Installation Manual or the FAQ for more information; both documents are available at the Ubuntu web site, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
2006-06-17
Se installasjonsmanualen eller OSS-en for å få mer informasjon; begge dokumentene er tilgjengelige på Ubuntus nettsider, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
41.
See the FAQ for more information; this document is available at the Ubuntu web site, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
2006-06-17
Se OSS-en for mer informasjon; dette dokumentet er tilgjengelig på Ubuntus nettsider, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
51.
expert
2006-06-17
Ekspert