Translations by Håvar Nielsen

Håvar Nielsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 118 results
1.
Installer Boot Help Screens
2007-10-15
Hjelpeskjerm for installasjonsprogrammet
3.
Welcome to ${DISTRIBUTION_NAME}!
2007-10-15
Velkommen til ${DISTRIBUTION_NAME}!
6.
HELP INDEX
2007-10-15
HJELPEREGISTER
7.
KEY
2007-10-15
NØKKEL
8.
TOPIC
2007-10-15
EMNE
10.
This page, the help index.
2007-10-15
Denne side, hjelperegisteret.
12.
Prerequisites for installing ${DISTRIBUTION_NAME}.
2007-10-15
Forutsetninger for å kunne installere ${DISTRIBUTION_NAME}.
13.
Prerequisites for running ${DISTRIBUTION_NAME}.
2007-10-15
Forutsetninger for å kunne bruke ${DISTRIBUTION_NAME}.
17.
Additional boot methods; rescuing a broken system.
2007-10-15
Flere oppstartsmetoder; redde et brukket system.
19.
Special boot parameters, overview.
2007-10-15
Oversikt over spesielle oppstartsparametere.
21.
Special boot parameters for special machines.
2007-10-15
Oppstartsparametere for spesielle maskiner.
23.
Special boot parameters for selected disk controllers.
2007-10-15
Oppstartsparametere for utvalgte diskkontrollere.
25.
Special boot parameters for the install system.
2007-10-15
Oppstartsparametere for installasjonssystemet.
26.
Special boot parameters for the bootstrap system.
2007-10-15
Parametere for oppstartsprosessen.
28.
How to get help.
2007-10-15
Hvordan få hjelp.
30.
Copyrights and warranties.
2007-10-15
Opphavsrett og garanti
32.
Press F2 through F10 for details, or ENTER to ${BOOTPROMPT}
2007-10-15
Trykk F2 til F10 for detaljer, eller ENTER for ${BOOTPROMPT}
33.
Press F2 through F10 for details, or Escape to exit help.
2007-10-15
Trykk F2 til F10 for detaljer, eller Esc for å avslutte hjelp.
35.
PREREQUISITES FOR INSTALLING UBUNTU
2007-10-15
FORUTSETNINGER FOR Å INSTALLERE UBUNTU
36.
You must have at least 32 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.
2007-10-15
Du må ha minst 32 MB internminne (RAM) for å bruke dette installasjonsprogrammet for Ubuntu.
38.
See the Installation Manual or the FAQ for more information; both documents are available at the Ubuntu web site, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
2007-10-15
Se Installasjonsmanualen eller Ofte Stilte Spørsmål for mer informasjon; begge dokumentene er tilgjengelig på Ubuntu sin hjemmeside, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
40.
The live system does not require any space on your hard disk. However, existing Linux swap partitions on the disk will be used if available.
2007-10-15
Dette live-systemet krever ikke noe harddiskplass, men eventuelle eksisterende Linux swap-partisjoner på harddisken vil brukes.
41.
See the FAQ for more information; this document is available at the Ubuntu web site, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
2007-10-15
Se Ofte Stilte Spørsmål for mer informasjon. Dokumentet OSS er tilgjengelig på Ubuntu sin hjemmeside, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
42.
Thank you for choosing Ubuntu!
2007-10-15
Takk for at du valgte Ubuntu!
43.
Press <phrase class="not-serial">F1</phrase><phrase class="serial">control and F then 1</phrase> for the help index, or ENTER to ${BOOTPROMPT}
2007-10-15
Trykk <phrase class="not-serial">F1</phrase><phrase class="serial">Ctrl og F så 1</phrase> for hjelperegisteret, eller ENTER for ${BOOTPROMPT}
44.
Press F1 for the help index, or Escape to exit help.
2007-10-15
Trykk F1 for hjelperegisteret eller Esc for å avslutte hjelpen.
46.
BOOT METHODS
2007-10-15
OPPSTARTSMETODER
47.
Available boot methods:
2007-10-15
TIlgjengelig oppstartsmetoder:
48.
install
2007-10-15
installer
51.
expert
2007-10-15
ekspert
52.
Start the installation in expert mode, for maximum control.
2007-10-15
Start installasjonen i ekspertmodus, for maksimal kontroll.
53.
cli
2007-10-15
cli
54.
cli-expert
2007-10-15
cli-ekspert
55.
Minimal command-line system install.
2007-10-15
Installasjon av et minimalt kommandolinje-system.
56.
live
2007-10-15
live
61.
memtest
2007-10-15
minnetest
63.
Perform a memory test.
2007-10-15
Utfør en test av internminnet (RAM).
64.
To use one of these boot methods, type it at the prompt, optionally followed by any boot parameters. For example:
2007-10-15
For å bruke en av disse oppstartsmetodene, skriv oppstartsmetoden ved ledeteksten, eventuelt etterfulgt av valgfrie oppstartsparametere. For eksempel:
65.
boot: install acpi=off
2007-10-15
Starte opp: installer acpi=off
66.
boot: live acpi=off
2007-10-15
Starte opp: live acpi=off
67.
If unsure, you should use the default boot method, with no special parameters, by simply pressing enter at the boot prompt.
2007-10-15
Hvis du er usikker burde du bruke den forhåndsvalgte metoden uten spesielle parametere, ved rett og slett å trykke enter ved ledeteksten.
72.
RESCUING A BROKEN SYSTEM
2007-10-15
REDDE ET HAVARERT SYSTEM
73.
Use one of these boot methods to rescue an existing install
2007-10-15
Bruk en av disse oppstartsmetodene for å redde en eksisterende installasjon
74.
rescue
2007-10-15
redde
76.
Boot into rescue mode.
2007-10-15
Start opp i reddemodus.
77.
boot: rescue acpi=off
2007-10-15
Start opp: redde acpi=off
80.
SPECIAL BOOT PARAMETERS - OVERVIEW
2007-10-15
SPESIELLE OPPSTARTSPARAMETERE - OVERSIKT
84.
For more information about what boot parameters you can use, press:
2007-10-15
For mer informasjon om hvilke oppstartsparametere du kan bruke, trykk:
85.
boot parameters for special machines
2007-10-15
oppstartsparametere for spesielle maskiner
86.
boot parameters for various disk controllers
2007-10-15
oppstartsparametere for forskjellige harddiskkontrollere