Translations by Halvor Lyche Strandvoll

Halvor Lyche Strandvoll has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
5.
This is a live system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. It was built on ${BUILD_DATE}.
2010-02-26
Dette er et system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. Det ble bygd den ${BUILD_DATE}.
2010-02-26
Dette er et live system for ${DISTRIBUTION_NAME} ${DISTRIBUTION_VERSION}. Det ble laget den ${BUILD_DATE}.
78.
There is no dedicated rescue mode on this disc. However, since the disc provides a complete user environment, it is possible to use the command-line and/or graphical tools provided to rescue a broken system, and to use a web browser to search for help. Extensive advice is available online for most kinds of problems that might cause your normal system to fail to boot correctly.
2010-02-26
Det finnes ingen dedikert rescue-modus på denne platen. Men siden platen gir et komplett brukermiljø, er det mulig å bruke kommandolinjeverktøy og / eller grafiske verktøy gitt for å redde et ødelagt system, og å bruke en nettleser for å søke etter hjelp. Omfattende råd er tilgjengelig på nettet for de fleste typer problemer som kan føre til at vanlige systemet for å unnlate å starte riktig.
155.
Use high contrast theme
2010-02-26
Bruk høykontrast tema