Translations by André Savik

André Savik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
70.
Except in expert mode, non-critical kernel boot messages are suppressed.
2009-09-19
Om du ikke bruker ekspert-modus, vises ikke uviktige oppstartsmeldinger.
81.
On a few systems, you may need to specify a parameter at the <literal>boot:</literal> prompt in order to boot the system.
2009-09-19
I noen få systemer, må du må spesifisere et parameter etter ledeteksten <literal>boot:</literal> for å starte.
83.
For example, Linux may not be able to autodetect your hardware, and you may need to explicitly specify its location or type for it to be recognized.
2009-09-19
Det kan for eksempel skje at Linux ikke klarer å identifisere maskinvaren din på egenhånd, slik at du må opplyse om den (eller hvor den er plassert) for at den skal bli gjenkjent.
93.
You can use the following boot parameters at the <literal>boot:</literal> prompt, in combination with the boot method (see <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
2009-09-19
Du kan bruke følgende oppstartsparametre etter ledeteksten <literal>boot:</literal>, kombinert med selve oppstartsmetoden (se <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
94.
You can use the following boot parameters by pressing F6, in combination with the boot method (see <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
2009-09-19
Du kan bruke følgende boot-parametre ved å trykke F6 ,kombinert med selve oppstartsmetoden (se <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
95.
If you use hex numbers you have to use the 0x prefix (e.g., 0x300).
2009-09-19
Hvis du bruker heksadesimale tall, må du bruke prefikset 0x (f.eks., 0x300).
110.
Possible (temporary) workarounds for lockups or other hardware failures:
2009-09-19
Mulige (midlertidige) omveier for å omgå at maskinen «fryser», eller andre maskinvareproblemer:
111.
disable buggy APIC interrupt routing
2009-09-19
slå av den feilbefengte avbruddsrutingen i APIC
113.
(partly) disable ACPI
2009-09-19
deaktivér (deler av) APCI
114.
<userinput>acpi=noirq</userinput> or <userinput>acpi=off</userinput>
2009-09-19
<userinput>acpi=noirq</userinput> eller <userinput>acpi=off</userinput>
115.
disable USB
2009-09-19
deaktivér USB
116.
<userinput>nousb</userinput>
2009-09-19
<userinput>nousb</userinput>
117.
poll for interrupts
2009-09-19
lytt på avbruddslinjer
118.
<userinput>irqpoll</userinput>
2009-09-19
<userinput>irqpoll</userinput>