Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.

These translations are shared with Checkbox trunk series template checkbox.

1120 of 678 results
11.
Test your system and submit results to the Ubuntu Friendly project
Testa ditt system och skicka in resultat till Ubuntu Friendly-projektet
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2011-10-06
Located in ../qt/checkbox-qt.desktop.in.h:2
12.
Test to detect audio devices
description
Test för att upptäcka ljudenheter
Translated by Arve Eriksson on 2011-12-25
Reviewed by Daniel Nylander on 2012-01-09
Located in ../jobs/audio.txt.in:8
13.
PURPOSE:
This test will check that internal speakers work correctly
STEPS:
1. Make sure that no external speakers or headphones are connected
If testing a desktop, external speakers are allowed
2. Click the Test button to play a brief tone on your audio device
VERIFICATION:
Did you hear a tone?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
SYFTE:
Det här testet kommer kontrollera att interna högtalare fungerar som de ska
STEG:
1. Se till att inga externa högtalare eller hörlurar är anslutna
Om du testar ett skrivbordssytem är externa högtalare tillåtna
2. Klicka på Testa-knappen för att spela en kort ton på din ljudenhet
VERFIERA:
Hörde du en ton?
Translated by Arve Eriksson on 2011-12-25
Reviewed by Josef Andersson on 2016-04-01
Located in ../jobs/audio.txt.in:20
14.
PURPOSE:
HDMI interface verification
STEPS:
1. Plug an external HDMI device with sound (Use second port if you have more than one hdmi interface)
2. Click the Test button
VERIFICATION:
Did you hear the sound from the HDMI device?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in ../jobs/audio.txt.in:37
15.
PURPOSE:
This test will check that headphones connector works correctly
STEPS:
1. Connect a pair of headphones to your audio device
2. Click the Test button to play a sound to your audio device
VERIFICATION:
Did you hear a sound through the headphones and did the sound play without any distortion, clicks or other strange noises from your headphones?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
SYFTE:
Detta test kontrollerar att hörlursanslutningen fungerar som den ska
STEG:
1. Anslut ett par hörlurar till din ljudenhet
2. Klicka på Testa-knappen för att spela ett ljud i din ljudenhet
VERIFIERA:
Hörde du ett ljud i hörlurarna, och spelades det utan distorsion, klick, eller andra konstiga ljud?
Translated by Arve Eriksson on 2011-12-25
Reviewed by Josef Andersson on 2016-04-01
Located in ../jobs/audio.txt.in:78
16.
PURPOSE:
This test will check that recording sound using the onboard microphone works correctly
STEPS:
1. Disconnect any external microphones that you have plugged in
2. Click "Test", then speak into your internal microphone
3. After a few seconds, your speech will be played back to you.
VERIFICATION:
Did you hear your speech played back?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
SYFTE:
Detta test kommer kontrollera att det går att spela in ljud med den inbyggda mikrofonen
STEG:
1. Koppla bort eventuella externa mikrofoner som du har anslutit
2. Klicka på "Testa", och tala sedan i din interna mikrofon
3. Efter några sekunder spelas det du talade in upp för dig.
VERIFIERA:
Hörde du din inspelning spelas upp?
Translated by Arve Eriksson on 2011-12-25
Reviewed by Josef Andersson on 2016-04-01
Located in ../jobs/audio.txt.in:97
17.
PURPOSE:
This test will check that recording sound using an external microphone works correctly
STEPS:
1. Connect a microphone to your microphone port
2. Click "Test", then speak into the external microphone
3. After a few seconds, your speech will be played back to you
VERIFICATION:
Did you hear your speech played back?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
SYFTE:
Detta test kommer kontrollera att inspelning av ljud med en extern mikrofon fungerar som det ska
STEG:
1. Anslut en mikrofon till din mikrofonkontakt
2. Klicka på "Testa", och tala sedan i den externa mikrofonen
3. Efter några sekunder spelas det du talade in upp för dig
VERIFIERA:
Hörde du din inspelning spelas upp?
Translated by Arve Eriksson on 2011-12-25
Reviewed by Josef Andersson on 2016-04-01
Located in ../jobs/audio.txt.in:117
18.
PURPOSE:
This test will check that a USB audio device works correctly
STEPS:
1. Connect a USB audio device to your system
2. Click "Test", then speak into the microphone
3. After a few seconds, your speech will be played back to you
VERIFICATION:
Did you hear your speech played back through the USB headphones?
description
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
SYFTE:
Detta test kommer kontrollera att en USB-ljudenhet fungerar korrekt.
STEG:
1. Anslut en USB-ljudenhet till ditt system.
2. Klicka på "Testa", och tala sedan i mikrofonen.
3. Efter några sekunder kommer din röst spelas upp för dig.
VERIFIERA:
Hörde du dig själv genom USB-hörlurarna?
Translated by Arve Eriksson on 2012-05-27
Reviewed by Josef Andersson on 2016-04-01
Located in ../jobs/audio.txt.in:135
19.
Play back a sound on the default output and listen for it on the default input.
description
(no translation yet)
Located in ../jobs/audio.txt.in:149
20.
Collect audio-related system information. This data can be used to simulate this computer's audio subsystem and perform more detailed tests under a controlled environment.
description
Samla ljudrelaterad systeminformation. Data som samlats in kan användas för att simulera den här datorns ljudsystem och utföra mer detaljerade tester i en kontrollerad miljö.
Translated by axelsvag on 2012-10-19
Reviewed by Josef Andersson on 2016-04-01
Located in ../jobs/audio.txt.in:165
1120 of 678 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Pamdal, AndrewJ, Arve Eriksson, Daniel Holm, Daniel Nylander, Erik Piehl Sylvén, Josef Andersson, Teodor Jönsson, axelsvag, faultygearbox, jstfaking.