Translations by Марко М. Костић

Марко М. Костић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
15.
Install software from a high-trust whitelisted repository.
2012-10-22
Инсталирај програме из проверене ризнице која се налази на белом списку.
16.
To install software, you need to authenticate.
2012-10-22
Да бисте инсталирали програм, потребно је да се идентификујете.
114.
Adding the key to the list of trusted software vendors failed
2013-02-01
Додавање кључа у списак проверених произвођача програма је неуспешно
129.
Check if you are using third party repositories. If so disable them, since they are a common source of problems. Furthermore run the following command in a Terminal: apt-get install -f
2012-10-22
Проверите да ли користите незваничне ризнице. Уколико их користите, искључите их јер су оне често узрок проблема. Касније покрените следећу наредбу у Терминалу: apt-get install -f
144.
This requires installing packages from unauthenticated sources.
2012-10-22
Овај захват укључује инсталирање пакета из непроверених извора.
152.
You either provided a wrong password or cancelled the authorization. Furthermore there could also be a technical reason for this error if you haven't seen a password dialog: your desktop environment doesn't provide a PolicyKit session agent.
2013-02-01
Унели сте погрешну лозинку или сте поништили овлашћивање. Такође, можда је узрок ове грешке техничке природе. Ако нисте видели прозор за унос лозинке онда ваше графичко окружење нема PolicyKit.
176.
You could not be authorized
2013-02-01
Неуспех при овлашћивању.
177.
You are not allowed to perform this action
2013-02-01
Нисте овлашћени да извршите овај захват
263.
The keyserver URL is invalid: %s
2012-10-22
Адреса кључног сервера је неисправна: %s
264.
Invalid protocol of the server: %s
2012-10-22
Неисправан протокол сервера: %s
265.
Invalid key id: %s
2012-10-22
Неважећи ИБ кључа: %s