Translations by Eilthalearin Kheru

Eilthalearin Kheru has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
~
pommed GTK client configuration GUI
2013-03-20
GUI konfiguracji klienta pommed GTK
~
Record Voice Memo
2013-03-20
Nagraj notatkę głosową
~
Elmer FEA software log window
2013-03-20
Okno dzienników programu Elmer FEA
~
Play Voice Memo
2013-03-20
Odtwórz notatkę głosową
~
Cross-platform buildsystem
2013-03-20
Wieloplatformowy system budowy
~
Edit schema to define XML reader in OCaml
2013-03-20
Edytuj schemat aby zdefiniować czytnik XML dla OCaml
~
Camera Monitor Preferences
2013-03-20
Preferencje kontrolera kamery
632.
Cinnamon Settings
2013-03-20
Ustawienia pulpitu Cinnamon
683.
Modify the calibration matrices on the ColorHug device
2013-03-20
Modyfikuj matryce kalibrujące na urządzeniu ColorHug
692.
Live performance sequencer
2013-03-20
Sekwencer wystąpień na żywo
825.
Integrated MIDI piano roll editor and sequencer engine
2013-03-20
Zintegrowany edytor MIDI piano roll oraz silnik sekwencera
1248.
FreetuxTV Television Channels Player
2013-03-20
Odtwarzacz kanałów telewizji FreetuxTV
1341.
Interactive Fiction multi-interpreter that supports all major IF formats
2013-03-20
Interaktywny, wielo językowy interpreter Fikcji obsługujący większość formatów IF
1441.
Multi-touch tower defense game
2013-03-20
Gra typu tower defence dla ekranów wielodotykowych
1832.
Subscribe to audio and video content from the web
2013-03-20
Subskrybuj zawartość audio oraz wideo z witryny internetowej
1842.
Predictive text editor powered by presage
2013-03-20
Edytor tekstu przewidujący wyrazy zasilany przez presage
1883.
Econometrics package
2013-03-20
Paczka Ekonometryczna
1917.
Graphical frontend to Spice simulators
2013-03-20
Graficzny interfejs frontend dla symulatorów Spice
1929.
Personal tasks and TODO-list items organizer for the GNOME desktop environment.
2013-03-20
Organizator zadan personalnych oraz list TODO dla środowiska panelu GNOME
2078.
Setup utility for hime input method
2013-03-20
Ustawienia dla metod wejścia typu hime
2082.
Recite word easily
2013-03-20
Recytuj słowo z łatwością
2084.
Ho22bus's Dict
2013-03-20
Słownik Ho22bus
2128.
IBus Hangul Preferences
2013-03-20
Preferencje IBus Hangul
2129.
Set IBus Hangul Preferences
2013-03-20
Ustaw preferencje IBus Hangul
2170.
Desktop volume rendering application for large data
2013-03-20
Aplikacja obrazująca objętość dla dużych zestawów danych
2197.
Enhanced interactive Python shell
2013-03-20
Ulepszona, interaktywna powłoka Python
2300.
New Mixed Mode CD Project
2013-03-20
Nowy projekt CD typu mieszanego
2301.
New eMovix Project
2013-03-20
Nowy projekt eMovix