Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 67 results
1.
Unknown Error: '%s' (%s)
Gabim i Panjohur: '%s' (%s)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-16
Located in ../data/apt_check.py:27
2.
%i package can be updated.
%i packages can be updated.
%i paketë mund të rifreskohet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-06
%i paketa mund të rifreskohen
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-06
Located in ../data/apt_check.py:67
3.
%i update is a security update.
%i updates are security updates.
%i rifreskimi është një rifreskim sigurie.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-06
%i rifreskimet janë rifreskime sigurie.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-06
Located in ../data/apt_check.py:72
4.
Error: Opening the cache (%s)
Gabim: Në hapjen e rezervës (%s)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-06
Located in ../data/apt_check.py:184
5.
Error: BrokenCount > 0
Gabim: Llogari e Dëmtuar > 0
Translated by Vilson Gjeci on 2009-03-06
Reviewed by Vilson Gjeci on 2016-01-04
Located in ../data/apt_check.py:194
6.
Error: Marking the upgrade (%s)
Gabim: Po e markojmë ngritjen (%s)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-06
Located in ../data/apt_check.py:201
7.
Show the packages that are going to be installed/upgraded
Shfaq paketat që do të instalohen/përditësohen
Translated and reviewed by Indrit Bashkimi on 2015-11-29
In upstream:
Shfaq paketat që do të instalohen/rifreskohen
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-03-06
Located in ../data/apt_check.py:310
8.
Show human readable output on stdout
Shfaq tekst të lexueshëm nga njerëzit në stdout
Translated by Vilson Gjeci on 2009-03-06
Reviewed by Spartak Parisi Korce on 2009-12-10
Located in ../data/apt_check.py:316
9.
Return the time in days when security updates are installed unattended (0 means disabled)
Jep kohën në ditë kur përditësimet e sigurisë instalohen automatikisht (0 do të thotë të çaktivizuara)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-16
Located in ../data/apt_check.py:320
10.
System program problem detected
U dallua një problem me programin e sistemit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-02-15
Located in ../src/crash.c:46
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Colin Watson, Indrit Bashkimi, Ismail Gjevori, Laurent Dhima, NT, Spartak Parisi Korce, Vilson Gjeci.