Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
~
Invalid package information
2006-05-02
Paketinformation
~
Could not download the release notes
2006-04-12
Det gick inte ladda ner uppdateringarna
~
Could not run the upgrade tool
2006-04-12
Det gick inte att installera uppdateringarna
~
Upgrade tool
2006-04-12
Uppdatera %s
~
Authentication failed
2006-04-12
Autentisering
~
Could not find the release notes
2006-04-12
Kunde inte hitta några uppdateringar
~
_Report Bug
2006-04-09
_Rapportera bugg
~
To prevent data loss close all open applications and documents.
2006-04-09
För att förhindra dataförlust stäng alla öppna program och dokument.
~
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2006-04-09
Ditt system innehåller trasiga paket som inte kunde repareras med denna programvara. Reparera dem först med synaptic eller apt-get innan du fortsätter.
~
Release Notes
2006-04-09
Utgåvoanteckningar
~
_Install Updates
2006-04-09
_Installera uppdateringar
~
<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b> The system could be in an unusable state if you cancel the upgrade. You are strongly adviced to resume the upgrade.
2006-04-09
<b><big>Avbryt pågående uppdatering?</big></b> Systemet kan hamna i ett oanvändbart läge om du avbryter uppdateringen. Du är starkt rekommderad att fortsätta uppdateringen.
~
To prevent data loss close all open applications and documents.
2006-04-09
För att förhindra dataförlust stäng alla program och dokument.
~
The 'diff' command was not found
2006-04-09
Kommandot "diff" hittades inte
~
System upgrade is complete.
2006-04-09
Systemuppdateringen är klar.
~
Can't install '%s'
2006-04-09
Kan inte installera "%s"
~
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2006-04-09
Det gick inte att autentisiera vissa paket. Det kan vara ett tillfälligt nätverksfel. Det kan hjälpa med att försöka senare. Se nedan för en lista med icke autentisierade paket.
~
Can't install '%s'
2006-04-09
Kan inte installera '%s
4.
Update is complete
2006-04-12
Hämtningen är färdig
27.
Could not calculate the upgrade
2006-04-09
Kunde inte beräkna uppdateringen