Translations by Dídac Rios

Dídac Rios has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
~
Open the Dash Home.
2012-03-12
Obre el Tauler d'Inici.
~
Show "Desktop Icon" in the launcher
2012-03-12
Mostrar en el llançador la "icona d'escriptori"
~
Spread workspaces.
2012-03-10
Escampa àrees de treball
~
Open Launcher, displays shortcuts.
2012-03-10
Obrir el Llançador, mostrarà les dreceres
~
(Press)
2012-03-10
(Premi)
63.
(Tap)
2012-03-10
(Premi)
90.
Spreads all windows in the current workspace.
2012-03-10
Escampar totes les finestre en l'àrea de treball actual.
106.
Key to show the HUD
2012-03-10
Teclar per mostrar el HUD
107.
Make the HUD appear with this key
2012-03-10
Fes que aparegui el HUD amb aquesta tecla
112.
Reveal Trigger
2012-03-12
Mostrar Activador
157.
Background color override used for testing purposes
2012-03-12
Substitució del color de fons per a proves
177.
When a window is maximized and visible in the current viewport, the panel opacity is disabled
2012-03-12
Quan una finestra està maximitzada i es mostra en la subàrea de visualització, l'opacitat del tauler està inhabilitada
182.
Launcher Reveal Edge Responsiveness
2012-03-12
Sensibilitat del contorn per a mostrar el llançador
184.
Launcher Reveal Pressure
2012-03-12
Pressió per a mostrar el llançador
185.
Amount of mouse pressure required to reveal launcher
2012-03-12
Quantitat necessària de pressió amb el ratolí per a mostrar el llançador
187.
Amount of mouse pressure required to push into the next monitor
2012-03-12
Quantitat necessària de pressió amb el ratolí per empènyer al següent monitor
188.
Pressure Decay Rate
2012-03-12
Velocitat de davallada de la pressió
189.
The rate at which mouse pressure decays
2012-03-12
Velocitat a la que la pressió del ratolí descendeix
190.
Edge Stop Velocity
2012-03-12
Velocitat de parada del contorn
208.
Menus Fade-in duration
2012-03-12
Duració de l'efecte entrada dels menús
213.
How many seconds the menus should be shown when a new application has been launched.
2012-03-12
Segons que s'hauran de mostrar els menús quan s'hagi executat una nova aplicació