Translations by Daniel Planas Armangue

Daniel Planas Armangue has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
~
Show devices in the launcher
2011-08-31
Mostra els dispositius al llançador
~
Show Devices
2011-08-31
Mostra els dispositius
~
Only Mounted
2011-08-31
Nomes muntat
3.
Search
2011-08-31
Cercar
17.
The drive has been successfully ejected
2011-08-31
El dispositiu s'ha expulsat correctament
27.
Safely remove
2011-08-31
Expulsi de forma segura
2011-08-31
expulsar de forma segura
103.
Ubuntu Unity Plugin
2011-08-31
Ubuntu Unity Plugin
104.
Plugin to draw the Unity Shell
2011-08-31
Plugin per dibuixar la carcasa Unity
108.
Hide Launcher
2011-08-31
Amagar el llançador
109.
Make the launcher hide automatically after some time of inactivity: always or just when the focussed window is not over the launcher
2011-08-31
Fes que el llançador s'amagui automàticament desprès d'un temps d'inactivitat: sempre i quant la finestra principal no estigui sobre el llançador
110.
Never
2011-08-31
Mai
115.
Key to show the launcher
2011-08-31
combinació per mostrar el llançador
116.
Make the launcher appear with that key
2011-08-31
Fes que el llançador aparegui amb aquesta combinació
119.
Key to execute a command
2011-08-31
combinació per llançar una ordre
120.
Key to open a folder or execute a command
2011-08-31
combinació per obrir o executar una ordre
121.
Key to open the first panel menu
2011-08-31
combinació per obrir el primer panell del menu
122.
Open the first menu on the panel, allowing keyboard navigation thereafter.
2011-08-31
Obre el primer menu al panell, llavors et permet la navegació mitjançant teclat.
133.
Key to start the switcher
2011-08-31
combinació per obrir el conmutador
135.
Key to start the switcher in reverse
2011-08-31
combinació per obrir el conmutador a l'inrevés
141.
Go right in the switcher
2011-08-31
Anar a la dreta al conmutador
143.
Go left in the switcher
2011-08-31
Anar a l'esquerra al conmutador
145.
Key to expose the windows in the switcher
2011-08-31
combinació per exposar les finestres al conmutador
147.
Key to collapse windows in the switcher
2011-08-31
combinació per col·lapçar les finestres al commutador
149.
Key to flip through windows in the switcher
2011-08-31
combinació per voltejar les finestres a través del conmutador
153.
Show minimized windows in switcher
2011-08-31
Mostre les finestres minimitzades en el conmutador
154.
Hack to enable minimized windows in switcher. Disable and report bugs if problems are caused
2011-08-31
Hack per habilitar les finestres minimitzades en el commutador. Desactivar i reportar errors si apareixen problemes
158.
Backlight Mode
2011-08-31
retro-il·luminació
159.
Change how the icons are backlit
2011-08-31
Canvia la forma en que els llançadors son retro-il·luminats
160.
Backlight Always On
2011-08-31
retro-il·luminació a tots els llançadors
161.
Backlight Toggles
2011-08-31
retro-il·luminació nomes als llançadors actius
162.
Backlight Always Off
2011-08-31
Apagar la retro-il·luminació
165.
Launch Animation
2011-08-31
començar l'animació
166.
Animation played when a launcher icon is in the process of spawning a process
2011-08-31
L'animació es mostra quan una icona del llançador es prepara per obrir-se
168.
Pulse Until Running
2011-08-31
Premer mentre s'executa
170.
Urgent Animation
2011-08-31
Animació d'una urgència
171.
Animation played when a launcher icon is in the urgent state
2011-08-31
L'animació es mostra quan una icona del llançador esta en un estat urgent
172.
Pulse
2011-08-31
Premer
173.
Wiggle
2011-08-31
bellugar
174.
Panel Opacity
2011-08-31
Opacitat del panell
175.
The opacity of the Panel background.
2011-08-31
La opacitat de fons del panell
178.
Launcher Opacity
2011-08-31
Opacitat del llançador
179.
The opacity of the Launcher background.
2011-08-31
La opacitat de fons del llançador
180.
Launcher icon size
2011-08-31
Tamany de les icones del llançador
181.
The size of the launcher icons
2011-08-31
El tamany de les icones del llançador
194.
Hide Animation
2011-08-31
Amagar animació
195.
Animation played when the launcher is showing or hiding
2011-08-31
L'animació es mostra quan el llançador apareix o desapareix
198.
Fade only
2011-08-31
només s'esvaeixen
200.
Dash Blur
2011-08-31
Desenfoc del tauler
2011-08-31
Desenfoc del Dash