Translations by Agustín Alcaraz Agüera

Agustín Alcaraz Agüera has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
~
Resize window.
2012-02-07
Redimensionar la finestra
~
Opens window accessibility menu.
2012-02-07
Obre el menú d'accessibilitat a la finestra
~
Places window in corresponding positions.
2012-02-07
Situa la finestra a les posicions corresponents
~
Closes current window.
2012-02-07
Tanca la finestra actual
~
Semi-maximises current window.
2012-02-07
Semi-maximitza la finestra actual
~
Restores or minimises current window.
2012-02-07
Restaura o minimitza la finestra actual
~
Move window.
2012-02-07
Moure la finestra
~
Move focused window to different workspace.
2012-02-07
Moure la finestra activa a un altre àrea de treball
~
Switch workspaces.
2012-02-07
Canviar entre àrees de treball
~
Spread workspaces.
2012-02-07
Presentar àrees de treball
~
Switch between applications.
2012-02-06
Canviar entre aplicacions
~
Switch windows of current application.
2012-02-06
Canviar entre finestres de l'aplicació actual
~
Reveals application menu.
2012-02-06
Mostra el menú de l'aplicació
~
Enter & Return
2012-02-06
Introduir i Retorn
~
Cursor Keys
2012-02-06
Tecles del Cursor
~
Open the Dash Home.
2012-02-06
Obrir el Tauler d'Inici
~
Open the Dash App Lens.
2012-02-06
Obrir el Visor d'Aplicacions
~
Open the Dash Files Lens.
2012-02-06
Obrir el Visor d'Arxius
~
Open currently focused item.
2012-02-06
Obrir l'objecte seleccionat
~
Open the Dash Music Lens.
2012-02-06
Obrir el Visor de Música
~
Open the Trash.
2012-02-06
Obrir la Paperera
~
(Press)
2012-02-06
(Pressioni)
~
Switch applications via Launcher.
2012-02-06
Cambiar entre aplicacions amb el Llançador
~
Open new window of the app.
2012-02-06
Obrir una nova finestra de l'aplicació
~
min
2012-02-06
mín
~
Format...
2012-02-06
Donar format...
1.
Home
2012-02-06
Directori de l'usuari
2.
Home screen
2012-02-06
Pantalla d'inici
10.
See one more result
See %d more results
2012-02-07
Mostra un resultat més
Mostra %d altres resultats
2012-02-06
Mostra un altre resultat
Mostra %d resultats més
12.
Dash Home
2012-02-06
Tauler d'inici
29.
Ubuntu Desktop
2012-02-06
Escriptori d'Ubuntu
50.
Dash
2012-02-06
Tauler
58.
+ 1 to 9
2012-02-06
+ 1 al 9
59.
Same as clicking on a Launcher icon.
2012-02-06
El mateix que clicant en una icona del Llançador
60.
+ Shift + 1 to 9
2012-02-06
+ Majúscules + 1 al 9
69.
Switches between Lenses.
2012-02-06
Canviar entre Visors
2012-02-06
Cambiar entre Visors
71.
Moves the focus.
2012-02-06
Mou el focus
78.
Opens the indicator menu.
2012-02-06
Obre el menú de l'indicador
79.
Moves focus between indicators.
2012-02-06
Mou el focus entre indicadors
80.
Cursor Left or Right
2012-02-06
Moure el cursor cap a la dreta o esquerra
89.
Windows
2012-02-07
Finestres
90.
Spreads all windows in the current workspace.
2012-02-07
Presentar totes les finestres del àrea de treball actual
91.
Minimises all windows.
2012-02-07
Minimitza totes les finestres
92.
Maximises the current window.
2012-02-07
Maximitza la finestra actual
103.
Ubuntu Unity Plugin
2012-02-07
Afegit de l'Ubuntu Unity
104.
Plugin to draw the Unity Shell
2012-02-07
Afegit per dibuixar el Shell de Unity
109.
Make the launcher hide automatically after some time of inactivity: always or just when the focussed window is not over the launcher
2012-02-07
Fes que el llançador s'oculti automàticament després d'un temps d'inactivitat: sempre o bé només quan la finestra activa no estigui damunt del llançador
111.
Autohide
2012-02-07
Ocultació automàtica