Translations by yurikoles

yurikoles has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
~
Please note that your files will not sync if you set bandwidth to 0
2012-02-25
Майте на увазі, що ваші файли не будуть синхронізуватися, якщо ви встановите пропускну здатність на 0
~
Kilobits per second
2012-02-25
Кілобітів на секунду
~
Edit your services online
2012-02-25
Змінити ваші служби онлайн
2.
Your services
2012-02-25
Ваші служби
24.
This device
2012-02-25
Цей пристрій
25.
Go to the web page to manage your other devices
2012-02-25
Відправтеся до веб-сторінки, щоб налаштувати інші пристрої
29.
Edit personal details online
2012-02-25
Змінти персональні данні онлайн
35.
Add a folder from this computer
2012-02-25
Додати теку з цього компьютера
39.
Sync Locally?
2012-02-25
Синхронізувати локально
42.
Go to the web for public and private sharing options
2012-02-25
Відправитись у Інтернет для варіантів публічного чи приватного обміну
67.
Get help online
2012-02-25
Отримате допомогу онлайн
68.
Get more storage
2012-02-25
Отримати більше простору
83.
Getting information, please wait...
2012-02-25
Отримується інформація, зачекайте будьласка
107.
Personal details
2012-02-25
Особиста інформація
116.
Allow all notifications to this device
2012-02-25
Дозволити всі сповіщення на цьому пристрої
117.
Connect automatically when computer starts
2012-02-25
Приєднуватись автоматично коли комп'ютер вмикається
118.
Bandwidth Settings
2012-02-25
Налаштування пропускної здатності
119.
Apply these settings
2012-02-25
Застосувати ці налаштування
120.
Default settings
2012-02-25
Стандартні налаштування
121.
File Sync Settings
2012-02-25
Налаштування синхронізації файлів
123.
Limit download speed to
2012-02-25
Обмежити швидкість звантаження до
124.
Limit upload speed to
2012-02-25
Обмежити швидкість відвантаження
2012-02-25
Обмежити швидкість відвантаженн
125.
Automatically sync all new cloud folders to this computer
2012-02-25
Автоматично синхронізувати всі хмарові теки на цьому компьютері
126.
Automatically sync all folders shared with me to this computer
2012-02-25
Автоматично синхронізувати всі теки, якими поділилися зі мною
134.
Talk to us
2012-02-25
Говоріть з нами
139.
Quit Ubuntu One
2012-02-25
Вийти з Ubuntu One