Translations by tomson

tomson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
77.
License Agreement
2012-03-24
Marrëveshje Liçensimi
78.
Ubuntu One Basic is free, while additional service add-ons may be paid for services.
2012-03-24
Ubuntu One Basic është falas, ndërkohë që shërbime të tjera shtesë mund të jenë me pagesë.
80.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by the Free Software Foundation.
2012-03-24
Ky program është falas: ju mund ta shpërndani apo/ose modifikoni në termat e Liçensës së Përgjithshme Publike GNU versioni 3, si është botuar nga Fondacioni i Programeve Falas.
84.
Calculating...
2012-03-24
Duke llogaritur...
87.
Space {space_total}
2012-03-24
Hapsirë {space_total}