Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
271279 of 279 results
271.
Logical Volume Management
Type: text
Description
Menaxhim i Volumit Lokal
Translated by Vilson Gjeci on 2012-10-16
Located in ../ubiquity.templates:307001
272.
Encryption options...
Type: text
Description
Opsionet e kriptimit...
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-08-31
Located in ../ubiquity.templates:308001
273.
OEM mode (for manufacturers only)
Type: title
Description
Info message displayed when running in OEM mode
Mënyrë OEM (Vetëm për prodhuesit)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-19
Located in ../oem-config-check.templates:2001
274.
Prepare for OEM configuration
Type: text
Description
Translators: OEM stands for "Original Equipment Manufacturer", used in
this case to describe an organisation that pre-installs the operating
system on hardware and then sells the result to end users. These strings
will typically only be displayed to OEMs themselves, so you don't have to
worry too much about clarity.
Përgatitje për konfigurimin e OEM
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-19
Located in ../oem-config-udeb.templates:1001
275.
Preparing for OEM configuration...
Type: text
Description
finish-install progress bar item
Duke u përgatitur për konfigurimin e OEM...
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-19
Located in ../oem-config-udeb.templates:2001
276.
Ready for OEM configuration
Type: text
Description
Gati për konfigurimin e OEM
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-19
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
277.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
Type: text
Description
Kur hyni në sistemin e ri, ju do të jeni në gjendje që të futeni si një përdorues 'oem' me fjalëkalimin që keni zgjedhur më parë; ky përdorues ka gjithashtu privilegje administratori kur përdor 'sudo'. Pas kësaj do të jeni në gjendje që të bëni çdo ndryshim të sistemit që të dëshironi.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-19
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
278.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
Type: text
Description
Pasi e keni konfiguruar sistemin sipas dëshirës, nisni 'oem-config-prepare'. Kjo do të bëjë që sistemi ta fshijë përdoruesin e përkohshëm 'oem' dhe ta pyesë përdoruesin për pyetje të ndryshme konfigurimi herën tjetër që ndizet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-19
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
279.
Removing packages
Type: text
Description
Duke hequr paketat
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-04-19
Located in ../oem-config.templates:3001
271279 of 279 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arbri Cungu, Colin Watson, Evan, Florind Murtezi, Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci.