Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 279 results
1.
Connecting...
Type: text
Description
जडान गरिदैँछ...
Translated by khumnath
Reviewed by sarojdhakal
Located in ../ubiquity.templates:4001
2.
Restart to Continue
Type: text
Description
जारी गर्न पून: शुरु गर्नुहोस्
Translated and reviewed by Nj Subedi
Located in ../ubiquity.templates:7001
3.
Install
Type: text
Description
This is used as a window title.
Type: text
Description
इन्सटल
Translated and reviewed by Yogesh Ojha
In upstream:
स्थापना गर्नुहोस्
Suggested by Shiva Pokharel
Located in ../ubiquity.templates:8001 ../ubiquity.templates:186001
4.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
स्थापना (OEM मोड, उत्पादकहरुको लागि मात्र)
Translated by Shiva Pokharel
Reviewed by Nj Subedi
Located in ../ubiquity.templates:9001
5.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
तपाईले प्रणाली निर्माता ढाँचाबाट प्रतिस्थापन गरिरहनु भएको छ। कृपया प्रणालीहरूको समूहलाई अपूर्व नाम दिनुहोस्। यो नाम प्रतिस्थापित प्रणालीहरूमा वचत गरिन्छ र त्रुटि प्रतिवेदनहरूको मद्दतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Translated by Rabi Poudyal
Reviewed by khumnath
Located in ../ubiquity.templates:10001
6.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
MEDIUM is a variable substituted into this string, and may be 'CD'
तपाईं यस ${RELEASE} बाट प्रत्यक्ष, आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै परिवर्तन नगरी ${MEDIUM} प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
Translated and reviewed by Nj Subedi
Located in ../ubiquity.templates:11001
7.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
वा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँ ${RELEASE} लाई तपाईँको हालको प्रणालीसँगै (वा त्यसलाई हटाएर) स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई धेरै समय लाग्दैन ।
Translated by Nj Subedi
Reviewed by Nj Subedi
Located in ../ubiquity.templates:11001
8.
Try ${RELEASE}
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
${RELEASE} प्रयोग गरि हेर्नुहोस्
Translated and reviewed by Nj Subedi
Located in ../ubiquity.templates:12001
9.
Install ${RELEASE}
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
${RELEASE} स्थापना गर्नुहोस्
Translated and reviewed by sarojdhakal
Located in ../ubiquity.templates:13001
10.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
तपाईँलाई <a href="release-notes">प्रकाशकीय टिपोटहरू पढ्ने</a> वा <a href="update">स्थापनकर्तालाई अपडेट गर्ने</a> ईच्छा होला ।
Translated and reviewed by Nj Subedi
Located in ../ubiquity.templates:14001
110 of 279 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Amit Shrestha, Arjun Gautam, Nj Subedi, Puncoz Nepal, Rabi Poudyal, Roshan, Sachin Adhikari, Sagar Chhetri, Shiva Pokharel, Yogesh Ojha, khumnath, manishdangol, sailendra, sarojdhakal.