Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 43 results
1.
Customize Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Tùy biến Ubuntu theo ý
Translated and reviewed by Trần Đức Nam on 2012-02-24
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of Ubuntu’s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options like your preferred color scheme, text size, and language, Ubuntu is for anyone. Whoever you are, and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
Trọng tâm của triết lý Ubuntu là sự tin tượng rằng mọi người được dùng máy tính. Nhờ những công cụ hỗ trợ truy cập và những tùy biến như màu sắc ưa thích nhất, cỡ chữ và ngôn ngữ, mọi người có thể dùng được Ubuntu. Dù người là ai, dù bạn ở nơi nào đó.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-09-27
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Các lựa chọn tùy thích
Translated and reviewed by Trần Đức Nam on 2012-02-24
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Diện mạo
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-09-09
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Công nghệ hỗ trợ
Translated by Vu Do Quynh on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Hỗ trợ ngôn ngữ
Translated by Vu Do Quynh on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Đi khắp hang cùng ngỏ hẻm của thế giới web
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-02
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu bao gồm Firefox, trình duyệt được sử dụng bởi hàng triệu người trên khắp thế giới. Và ắt hẳn các ứng dụng trên nền web mà bạn vốn hay sử dụng (như Facebook hay Gmail) có thể được đính lên màn hình làm việc để có thể truy cập trong nháy mắt, giống như các ứng dụng khác trên máy tính vậy.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-02
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Những phần mềm cài sẵn
Translated by Vu Do Quynh on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Trình duyệt web Firefox
Translated by Vu Do Quynh on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 43 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huynh Trong Nghia, Nguyễn Anh, Trần Đức Nam, Vu Do Quynh.