Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 43 results
1.
Customize Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Përshtat Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-24
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of Ubuntu’s philosophy is a belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options like your preferred color scheme, text size, and language, Ubuntu is for anyone. Whoever you are, and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
Në zemër të filozofisë së Ubuntu është besimi se kompjuteri është për gjithkënd. Me mjete të avancuara të hyrjes dhe me opsione si skema juaj e preferuar e ngjyrave, përmasa e tekstit dhe gjuha, Ubuntu është për gjithkënd. Kushdo që jeni dhe kudo që jeni.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-09-27
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Opsionet e Përshtatjes
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-24
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Paraqitja
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-09-09
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Teknologjitë ndihmëse
Translated by Vilson Gjeci on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Mbështetja gjuhësore
Translated by Vilson Gjeci on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Shfrytëzoni internetin në maksimum
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-11-15
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu përfshin Firefox, shfletuesin e internetit që përdoret nga miliona njerëz nëpër botë. Dhe programet e internetit që ju përdorni më shpesh (si Facebook apo Gmail përshembull) mund të kalohen në desktopin tuaj për hyrje më të shpejtë, njësoj si programet në kompjuterin tuaj.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-11-15
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Programet e përfshira
Translated by Vilson Gjeci on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Shfletuesi i rrjetit Firefox
Translated by Vilson Gjeci on 2011-02-22
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 43 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.