Translations by Gianfranco Costamagna

Gianfranco Costamagna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
10.
_Show Transmission
2020-05-30
_Mostra Transmission
13.
_Compact View
2020-05-30
Vista _compacta
22.
_Queue
2020-05-30
_Cua
25.
Copy _Magnet Link to Clipboard
2020-05-30
Copia l'enllaç _magnet al porta-retalls
54.
Move to _Top
2020-05-30
Mou al ca_pdamunt
57.
Move to _Bottom
2020-05-30
Mou al capda_vall
67.
Limit _download speed (%s):
2020-05-30
Limita la velocitat de _baixada (%s):
68.
Limit _upload speed (%s):
2020-05-30
Limita la velocitat de _pujada (%s):
75.
Queued for verification
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la verificació
77.
Queued for download
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la baixada
79.
Queued for seeding
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la compartició
80.
Seeding
2020-05-30
S'està compartint
86.
Private to this tracker -- DHT and PEX disabled
2020-05-30
Privat per a aquest rastrejador -- DHT i PEX estan inhabilitats
92.
%1$s (%2$'d piece @ %3$s)
%1$s (%2$'d pieces @ %3$s)
2020-05-30
%1$s (%2$'d peça de %3$s)
%1$s (%2$'d peces de %3$s)
133.
Downloading from this peer
2020-05-30
S'està baixant d'aquest client
139.
Encrypted connection
2020-05-30
Connexió xifrada
141.
Peer was found through DHT
2020-05-30
El client s'ha trobat a través de DHT
143.
Peer is connected over µTP
2020-05-30
El client està connectat mitjançant µTP
145.
Got a list of %1$s%2$'d peers%3$s %4$s ago
2020-05-30
S'ha obtingut una llista de %1$s%2$'d clients %3$s fa %4$s
150.
Queued to ask for more peers
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la sol·licitud de més clients
155.
Queued to ask for peer counts
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la sol·licitud del nombre de clients
178.
Once removed, continuing the transfer will require the torrent file or magnet link.
Once removed, continuing the transfers will require the torrent files or magnet links.
2020-05-30
Un cop s'ha suprimit, per continuar la transferència caldrà el fitxer torrent o l'enllaç magnet.
Un cop s'han suprimit, per continuar les transferències caldran els fitxers torrent o els enllaços magnet.
200.
Got signal %d; trying to shut down cleanly. Do it again if it gets stuck.
2020-05-30
S'ha obtingut el senyal %d i s'està intentant aturar netament. Torneu-ho a fer si es bloqueja.
216.
Copyright (c) The Transmission Project
2020-05-30
Drets d'autor (c) El projecte Transmission
217.
translator-credits
2020-05-30
Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008 Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2017 Launchpad Contributions: Alfredo Hernández https://launchpad.net/~aldomann David Pinilla https://launchpad.net/~dpini David Planella https://launchpad.net/~dpm Enric Marti Gonzalez https://launchpad.net/~britishsteel J. https://launchpad.net/~jose-manuel-rodriguez-moreno Jamie Strandboge https://launchpad.net/~jdstrand Javi Rodríguez https://launchpad.net/~menut Joan Duran https://launchpad.net/~jodufi Pau Moreno https://launchpad.net/~pau-moreno-gmail Pere Orga https://launchpad.net/~pereorga Sergi Mateo https://launchpad.net/~sergimateo Àngel Ollé https://launchpad.net/~angelolle
220.
Error: invalid announce URL "%s"
2020-05-30
Error: l'URL d'anunci «%s» no és vàlid
222.
Error reading "%s": %s
2020-05-30
Error en llegir «%s»: %s
223.
Error writing "%s": %s
2020-05-30
Error en escriure «%s»: %s
227.
No source selected
2020-05-30
No s'ha seleccionat l'origen
233.
<i>No source selected</i>
2020-05-30
<i>No s'ha seleccionat l'origen</i>
251.
Torrent Options
2020-05-30
Opcions del torrent
255.
Select Source File
2020-05-30
Seleccioneu el fitxer de l'origen
272.
Reset your statistics?
2020-05-30
Voleu restablir les estadístiques?
273.
These statistics are for your information only. Resetting them doesn't affect the statistics logged by your BitTorrent trackers.
2020-05-30
Aquestes estadístiques només són per a la vostra informació. El restabliment no afecta les estadístiques registrades pels vostres rastrejadors BitTorrent.
274.
_Reset
2020-05-30
_Restableix
291.
Verifying local data (%.1f%% tested)
2020-05-30
S'estan verificant les dades locals (%.1f%% comprovat)
298.
Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer
Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers
2020-05-30
S'està compartint amb %1$'d de %2$'d client connectat
S'està compartint amb %1$'d de %2$'d clients connectats
301.
Download and share files over BitTorrent
2020-05-30
Baixeu i compartiu fitxers mitjançant BitTorrent
302.
Start Transmission with All Torrents Paused
2020-05-30
Inicia Transmission amb tots els torrents en pausa
303.
Start Transmission Minimized
2020-05-30
Inicia Transmission minimitzat
315.
Incomplete
2020-05-30
Incomplet
317.
Keep _incomplete torrents in:
2020-05-30
Mantén els torrents incomplets a:
326.
Show Transmission icon in the _notification area
2020-05-30
Mostra la icona de Transmission a l'àrea de _notificació
331.
Blocklist contains %'d rule
Blocklist contains %'d rules
2020-05-30
La llista de bloqueigs conté %'d regla
La llista de bloqueigs conté %'d regles
332.
Blocklist has %'d rule.
Blocklist has %'d rules.
2020-05-30
La llista de bloquejats té %'d regla.
La llista de bloqueigs té %'d regles.
335.
Update Blocklist
2020-05-30
Actualitza la llista de bloqueigs
336.
Getting new blocklist…
2020-05-30
S'està obtenint la nova llista de bloqueigs...
337.
Allow encryption
2020-05-30
Permet el xifratge
338.
Prefer encryption
2020-05-30
Prefereix el xifratge
339.
Require encryption
2020-05-30
Requereix el xifratge