Translations by Marek Laane

Marek Laane has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 694 results
~
Printing - %s
2010-04-10
Trükkimine - %s
~
Printing
2009-04-08
Trükkimine
~
To start this tool, select System->Administration->Printing from the main menu.
2009-04-08
Tööriista käivitamiseks valige peamenüüs Süsteem->Haldus->Trükkimine.
1.
Not authorized
2009-04-08
Pole autenditud
2.
The password may be incorrect.
2009-04-08
Võib-olla ei olnud parool õige.
3.
Authentication (%s)
2009-04-08
Autentimine (%s)
4.
CUPS server error
2009-04-08
CUPS-serveri viga
5.
CUPS server error (%s)
2009-04-08
CUPS-serveri viga (%s)
6.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2009-04-08
CUPS-i operatsiooni ajal tekkis viga: '%s'.
7.
Retry
2009-04-08
Proovi uuesti
8.
Operation canceled
2009-04-08
Operatsioon on tühistatud
9.
Username:
2009-04-08
Kasutajanimi:
11.
Domain:
2009-04-08
Domeen:
12.
Authentication
2009-04-08
Autentimine
13.
Remember password
2009-04-08
Parool jäetakse meelde
14.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2009-04-08
Võib-olla ei olnud parool õige või on server seadistatud võrguhaldust tagasi lükkama.
15.
Bad request
2009-04-08
Halb päring
16.
Not found
2009-04-08
Ei leitud
17.
Request timeout
2009-04-08
Päring aegus
18.
Upgrade required
2009-04-08
Vajalik on uuendus
19.
Server error
2009-04-08
Serveri viga
20.
Not connected
2009-04-08
Pole ühendatud
21.
status %s
2009-04-08
olek %s
22.
There was an HTTP error: %s.
2009-04-08
Tekkis HTTP viga: %s.
23.
Delete Jobs
2010-04-10
Tööde kustutamine
24.
Do you really want to delete these jobs?
2010-04-10
Kas tõesti kustutada need tööd?
25.
Delete Job
2010-04-10
Töö kustutamine
26.
Do you really want to delete this job?
2010-04-10
Kas tõesti kustutada see töö?
27.
Cancel Jobs
2010-04-10
Tööde katkestamine
28.
Do you really want to cancel these jobs?
2010-02-09
Kas tõesti katkestada need tööd?
29.
Cancel Job
2009-04-08
Töö katkestamine
30.
Do you really want to cancel this job?
2009-04-08
Kas tõesti katkestada see töö?
31.
Keep Printing
2010-07-16
Jätka trükkimist
32.
deleting job
2010-04-10
töö kustutamine
33.
canceling job
2009-04-08
töö katkestamine
34.
_Cancel
2010-04-10
_Katkesta
35.
Cancel selected jobs
2011-02-20
Katkesta valitud tööd
36.
_Delete
2010-04-10
K_ustuta
38.
_Hold
2009-04-08
_Hoia kinni
39.
Hold selected jobs
2011-02-20
Hoia valitud töid kinni
40.
_Release
2009-04-08
Va_basta
42.
Re_print
2009-04-08
T_rüki uuesti
43.
Reprint selected jobs
2011-02-20
Trüki valitud tööd uuesti
44.
Re_trieve
2010-04-10
Han_gi uuesti
45.
Retrieve selected jobs
2011-02-20
Hangi valitud tööd uuesti
46.
_Move To
2010-04-10
_Liiguta
47.
_Authenticate
2009-04-08
_Autendi
48.
_View Attributes
2010-02-09
_Vaata atribuute
50.
Job
2009-04-08
Töö
51.
User
2009-04-08
Kasutaja