Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
441450 of 450 results
441.
Play
Luaje
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-09-02
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/videoplayer.py:106 ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/videoplayer.py:123 ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/videoplayer.py:130 ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/videoplayer.py:140 ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/videoplayer.py:145
442.
Choose your distribution
Zgjidhni distribucionin tuaj
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-06-02
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/weblivedialog.py:99
443.
Receiving recommendations…
Duke marrë rekomandime...
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-17
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:153 ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:439
444.
Turn On Recommendations
Aktivizo Rekomandimet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-17
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:205
445.
To make recommendations, Ubuntu Software Center will occasionally send to Canonical a list of software currently installed.
Për të bërë rekomandime, Qendra e Programeve të ubuntu do t'i dërgojë herë pas here Canonical një listë të programeve që keni instaluar.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-04-27
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:206
446.
Recommendations will appear when next online.
Rekomandimi do të shfaqet kur të jeni herën tjetër i lidhur.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-08-07
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:210
447.
Submitting inventory…
Duke nisur inventarin...
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-02-17
Located in ../softwarecenter/ui/gtk3/widgets/recommendations.py:380
448.
Missing arguments
Mungojnë argumentet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-06-02
Located in ../utils/delete_review_gtk3.py:102 ../utils/modify_review_gtk3.py:102 ../utils/report_review_gtk3.py:102 ../utils/submit_review_gtk3.py:102 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:102
449.
Missing review-id arguments
Argumenta mungojnë nga përshtypja
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-06-03
Located in ../utils/delete_review_gtk3.py:132 ../utils/delete_review_gtk3.py:158 ../utils/modify_review_gtk3.py:132 ../utils/modify_review_gtk3.py:158 ../utils/report_review_gtk3.py:132 ../utils/report_review_gtk3.py:158 ../utils/submit_review_gtk3.py:132 ../utils/submit_review_gtk3.py:158 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:132 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:158
450.
Missing review-id argument
Mungon argumenti i shqyrtimit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-07-11
Located in ../utils/delete_review_gtk3.py:184 ../utils/delete_review_gtk3.py:208 ../utils/modify_review_gtk3.py:184 ../utils/modify_review_gtk3.py:208 ../utils/report_review_gtk3.py:184 ../utils/report_review_gtk3.py:208 ../utils/submit_review_gtk3.py:184 ../utils/submit_review_gtk3.py:208 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:184 ../utils/submit_usefulness_gtk3.py:208
441450 of 450 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Agron Selimaj, Alket Rexhepi, Flakerim Ismani, Lulzim, Vilson Gjeci.