Translations by Chuck Short

Chuck Short has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
~
Network %(network)s has active ports, cannot delete.
2012-09-20
Síť %s má aktivní porty, nelze smazat
~
Cell %(cell_id)s could not be found.
2012-09-20
Zóna %(zone_id)s nemohla být nalezena.
~
Instance found in database but not known by hypervisor. Setting power state to NOSTATE
2012-09-20
Instance %(name)s nalezena v databázi, ale je neznámá pro hypervizora. Stav napájení nastaven na NOSTATE
~
Failed to find LUN ID for volume %s
2012-09-20
Neůze najít vbd pro vdi %s
166.
Instance %(instance_uuid)s has no metadata with key %(metadata_key)s.
2013-10-03
Instance %(instance_id)s nemá žádná metadata s klíčem %(metadata_key)s.
283.
Got semaphore "%(lock)s" for method "%(method)s"...
2013-09-09
Získán semafor "%(lock)s" pro zámek metody "%(method)s"
320.
QuotaError raised: %s
2013-09-09
Vyvolána neznámá chyba: %s
334.
%s Not enough parameters to build a valid rule
2013-10-03
Není dostatek parametrů k sestavení platného pravidla.
336.
%s - This rule already exists in group
2013-10-03
Toto pravidlo již existuje ve skupině %s
340.
Delete Failed
2013-10-03
Vytvoření selhalo
342.
Attach Failed.
2013-10-03
Vytvoření selhalo
344.
Detach Volume Failed.
2013-10-03
Odpojit svazek %s
348.
No more floating IPs available
2013-10-03
Žádné další plovoucí ip nejsou dostupné.
350.
Unable to release IP Address.
2013-10-03
Nelze najít adresu %r
354.
Floating ip is already associated.
2013-10-03
Plovoucí ip %(address)s je přidružena.
355.
l3driver call to add floating ip failed.
2013-10-03
Je dostupných nula plovoucích ip.
356.
Error, unable to associate floating ip.
2013-10-03
Nelze najít adresu %r
358.
Floating ip is not associated.
2013-10-03
Plovoucí ip %(address)s není přidružena.
465.
min_count must be an integer value
2013-10-03
parametr limit musí být celé číslo
467.
max_count must be an integer value
2013-10-03
parametr limit musí být celé číslo
848.
Fixed ip %(fixed_ip_id)s not found
2013-09-09
Certifikát %(certificate_id)s nenalezen.
854.
Quota exceeded for %(pid)s, tried to allocate floating IP
2013-09-09
Pro %s překročena kvóta, pokus o přidělení adresy
1216.
Controller not found
2013-10-03
Server nenalezen
1302.
Failed to soft reboot instance.
2013-09-09
Nelze restartovat instanci
1637.
Starting VM
2013-10-03
Restartování xvp
1643.
Could not find VM with name %s
2013-10-03
Nelze najít odkaz na VDI