Translations by Baris Cicek

Baris Cicek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1024 results
~
_Launch Anyway
2009-04-02
_Yine de Başlat
~
Mark as _Trusted
2009-04-02
Güvenilir _Olarak İşaretle
~
Picture CD
2008-03-11
Resim CD'si
~
Super Video CD
2008-03-11
Süper Video CD
~
Video CD
2008-03-11
Video CD'si
~
Icons
2005-11-09
Simgeler
~
List
2005-11-09
Liste
2.
Autorun Prompt
2008-03-11
Kendiliğinden Çalışma Sorusu
7.
Home Folder
2008-01-15
Ev Klasörü
8.
Open your personal folder
2008-03-11
Kişisel klasörünü aç
9.
X
2009-01-09
X
10.
Y
2009-01-09
Y
11.
Text
2009-01-09
Metin
12.
The text of the label.
2009-01-09
Etiketin metni.
13.
Justification
2009-01-09
Hizalama
14.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
2009-01-09
Birbirlerine bağlı olan etiket metinleri satırlarının hizalanması. Bu etiketlerin kendi içindeki hizalamalarını etkilemeyecektir. Bunun için GtkMisc::xalign'a bakın.
15.
Line wrap
2009-01-09
Satır bölme
16.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
2009-01-09
Eğer atanmışsa, satırlar çok geniş olduğunda bölünür.
17.
Cursor Position
2009-01-09
İmleç Konumu
18.
The current position of the insertion cursor in chars.
2009-01-09
Ekleme imlecinin karakterlerlerdeki mevcut pozisyonu.
19.
Selection Bound
2009-01-09
Seçim Kapsamı
20.
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars.
2009-01-09
Seçimin karşı ucunun imlece göre karakter olarak konumu.
21.
Select All
2009-01-09
Tümünü Seç
22.
Input Methods
2009-01-09
Giriş Yöntemleri
23.
Show more _details
2009-01-09
_Daha fazla ayrıntı göster
24.
You can stop this operation by clicking cancel.
2009-01-09
İptal düğmesine tıklayarak bu işlemi durdurabilirsiniz.
25.
(invalid Unicode)
2009-01-09
(geçersiz Unikod)
27.
Cut the selected text to the clipboard
2005-11-09
Seçili metni kes ve panoya yapıştır
28.
Copy the selected text to the clipboard
2005-11-09
Seçili metni panoya kopyala
29.
Paste the text stored on the clipboard
2008-01-15
Panodsa saklanan resmi yapıştır
30.
Select _All
2005-11-09
_Hepsini Seç
31.
Select all the text in a text field
2005-11-09
Metin alanındaki tüm metni seç
32.
Move _Up
2005-11-09
_Yukarı Taşı
33.
Move Dow_n
2005-11-09
_Aşağı Taşı
34.
Use De_fault
2008-01-15
Öntanımlı _Kullan
35.
Name
2008-01-15
İsim
36.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Dosyanın simgesi ve adı.
37.
Size
2005-11-09
Boyut
38.
The size of the file.
2005-11-09
Dosyanın boyutu.
39.
Type
2005-11-09
Tür
40.
The type of the file.
2005-11-09
Dosyanın türü.
41.
Date Modified
2005-11-09
Değişim Tarihi
42.
The date the file was modified.
2005-11-09
Dosyanın değiştirildiği tarih.
43.
Date Accessed
2005-11-09
Kullanım Tarihi
44.
The date the file was accessed.
2005-11-09
Dosyanın en son kullanıldığı tarih.
45.
Owner
2005-11-09
Sahibi
46.
The owner of the file.
2005-11-09
Dosyanın sahibi.
47.
Group
2005-11-09
Grubu
48.
The group of the file.
2005-11-09
Dosyanın grubu.
49.
Permissions
2005-11-09
Erişim Hakları