Translations by Vital Khilko

Vital Khilko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 228 results
1.
Saved search
2006-03-09
Захаваны пошук
7.
Home Folder
2006-03-09
Свая тэчка
28.
Copy the selected text to the clipboard
2006-03-09
Скапіяваць вылучаны тэкст у буфэр абмену
31.
Select all the text in a text field
2006-03-09
Вылучыць увесь тэкст з тэкставага поля
33.
Move Dow_n
2006-03-09
Пасунуць _долу
34.
Use De_fault
2006-03-09
У_жыць прадвызначаны
44.
The date the file was accessed.
2006-03-09
Дата апошняга доступу да файла.
46.
The owner of the file.
2006-03-09
Уладальнік файла.
48.
The group of the file.
2006-03-09
Група, якой належыць файл.
53.
MIME Type
2006-03-09
MIME-тып
54.
The mime type of the file.
2006-03-09
MIME-тып файла.
57.
Location
2006-03-09
Разьмяшчэньне:
64.
You cannot move the volume "%s" to the trash.
2006-03-09
Вы ня можаце перанесьці падзел "%s" у сьметніцу.
65.
If you want to eject the volume, please use "Eject" in the popup menu of the volume.
2006-03-09
Калі вы хочаце вызваліць носьбіт, скарыстайце элемэнт "Вызваліць" у ўсплыўным мэню носьбіта.
66.
If you want to unmount the volume, please use "Unmount Volume" in the popup menu of the volume.
2006-03-09
Калі вы хочаце адмацаваць падзел, скарыстайце элемэнт "Адмацаваць падзел" у ўсплыўным мэню падзела.
67.
_Move Here
2006-03-09
Пера_мясьціць сюды
68.
_Copy Here
2006-03-09
_Скапіяваць сюды
69.
_Link Here
2006-03-09
Спас_лацца сюды
82.
today at 00:00:00 PM
2006-03-09
сёньня ў 00:00:00
85.
today at %-I:%M %p
2006-03-09
сёньня ў %-H:%M
89.
yesterday at 00:00:00 PM
2006-03-09
учора ў 00:00:00
100.
Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM
2006-03-09
Пан, 00 кас 0000 у 00:00:00
142.
Type:
2006-03-09
Тып:
147.
Reset
2006-03-09
Скінуць
153.
S_kip All
2006-03-09
А_бмінуць усё
172.
th copy)
2006-03-09
-ая копія)
174.
nd copy)
2006-03-09
-ая копія)
219.
Error while copying.
2006-03-09
Памылка капіяваньня.
253.
You cannot move a folder into itself.
2006-03-09
Немагчыма перамясьціць тэчку саму ў сябе.
255.
The destination folder is inside the source folder.
2006-03-09
Тэчка прызначэньня знаходзіцца ўнутры тэчкі-крыніцы.
367.
There was an error launching the application.
2006-03-09
Адбылася памылка пусканьня дастасаваньня.
376.
Undo Edit
2006-03-09
Адмяніць зьмены
377.
Undo the edit
2006-03-09
Адмена зьменаў
382.
Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers
2006-03-09
Уключае клясычныя паводзіны Наўтылюса, калі ўсе вокны зьяўляюцца вандроўнікамі
384.
Always use the location entry, instead of the pathbar
2006-03-09
Заўсёды выкарыстоўваць радок разьмяшчэньня, замест панэлі шляху
385.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
2006-03-09
Калі ісьціна, вокны вандроўніка Наўтылюс будуць заўсёды мець поле тэкставага ўводу разьмяшчэньня замест панэлі шляху.
396.
What to do with executable text files when activated
2006-03-09
Што рабіць з тэкставымі файламі, якія можна выконваць, калі яны задзейнічаныя
406.
When to show thumbnails of image files
2006-03-09
Калі паказваць мініятуры файлаў зь відарысамі
408.
Maximum image size for thumbnailing
2006-03-09
Найбольшы памер відарысаў, для якіх ствараць мініятуры
409.
Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to load or use lots of memory.
2006-03-09
Для відарысаў, большых за гэты памер (у байтах), ня будуць стварацца мініятуры. Сэнс гэтай усталёўкі - пазьбегнуць стварэньня мініятураў вялікіх файлаў, што можа забраць шмат часу для загрузкі ці заняць шмат памяці.
413.
If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views.
2006-03-09
Калі ісьціна, Наўтылюс паказвае тэчкі перад файламі ў рэжымах значак і сьпісу.
414.
Default sort order
2006-03-09
Прадвызначанае ўпарадкаваньне
419.
If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop.
2006-03-09
Калі ісьціна, Наўтылюс будзе выкарыстоўваць уласную тэчку карыстальніка ў якасьці стальца. Калі не, ён будзе выкарыстоўваць у якасьці стальца тэчку ~/Desktop.
420.
Default folder viewer
2006-03-09
Прадвызначаны праглядальнік тэчак
423.
The format of file dates. Possible values are "locale", "iso", and "informal".
2006-03-09
Фармат даты файлаў. Магчымыя значэньні:"locale", "iso", і "informal".
430.
Put labels beside icons
2006-03-09
Зьмяшчаць меткі побач з значкамі
431.
If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them.
2006-03-09
Калі ісьціна, меткі будуць разьмешчаны побач з значкамі, а не пад імі.
432.
Default icon zoom level
2006-03-09
Прадвызначаны маштаб значак
443.
Default zoom level used by the list view.
2006-03-09
Прадвызначаны маштаб у рэжыме сьпісу.
444.
Default list of columns visible in the list view
2006-03-09
Прадвызначаны сьпіс слупкоў, бачных у рэжыме сьпісу