Translations by Soltan Dzmitry

Soltan Dzmitry has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
380.
Where to position newly open tabs in browser windows.
2011-11-12
Размяшчэнне адчыненых укладак у вокнах аглядальніка
398.
Show the package installer for unknown mime types
2011-11-12
Выклікаць праграму кіравання пакетамі для невядомых тыпаў mime
400.
Use extra mouse button events in Nautilus' browser window
2011-11-12
Выкарыстоўваць падзеі ад дадатковых кнопак мышы ў акне аглядальніка Nautilus
401.
For users with mice that have "Forward" and "Back" buttons, this key will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed.
2011-11-12
Для карыстальнікаў мышаў з кнопкамі «Наперад» і «Назад» гэты параметр вызначае, ці будзе выконвацца якое-небудзь дзеянне ў Nautilus, калі любая з кнопак націснутая.
402.
Mouse button to activate the "Forward" command in browser window
2011-11-12
Кнопка мышы для запуску каманды «Наперад» у акне аглядальніка
403.
For users with mice that have buttons for "Forward" and "Back", this key will set which button activates the "Forward" command in a browser window. Possible values range between 6 and 14.
2011-11-12
Для карыстальнікаў мышаў з кнопкамі «Наперад» і «Назад» гэты параметр вызначае, па якой з кнопак у акне аглядальніка трэба выканаць каманду «Наперад». Магчымыя значэнні ляжаць у дыяпазоне ад 6 да 14.
404.
Mouse button to activate the "Back" command in browser window
2011-11-12
Кнопка мышы для запуску каманды «Назад» у акне аглядальніка
405.
For users with mice that have buttons for "Forward" and "Back", this key will set which button activates the "Back" command in a browser window. Possible values range between 6 and 14.
2011-11-12
Для карыстальнікаў мышаў з кнопкамі «Наперад» і «Назад» гэты параметр вызначае, па якой з кнопак у акне аглядальніка трэба выканаць каманду «Назад». Магчымыя значэнні ляжаць у дыяпазоне ад 6 да 14.
436.
Text Ellipsis Limit
2011-11-12
Мяжа шматкроп'я
437.
A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the form "Zoom Level:Integer". For each specified zoom level, if the given integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified zoom level. A default entry of the form "Integer" without any specified zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - shorten file names if they exceed five lines for zoom level "smallest". Shorten file names if they exceed four lines for zoom level "smaller". Do not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
2011-11-12
Радок, які вызначае, як будуць апускацца часткі занадта доўгіх імёнаў файлаў, у залежнасці ад маштабу. Кожны элемент спісу мае выгляд «Маштаб:Лік». Для кожнага маштабу, калі гэта лік больш за нуль, імя файла не будзе перавышаць зададзеную колькасць радкоў. Калі лік меншы ці роўны 0, мяжа для дадзенага маштабу не ўстанаўліваецца. Значэнне па змаўчанні (выгляду «Лік», без указання маштабу) таксама дапускаецца. Яно вызначае максімальную колькасць радкоў для ўсіх маштабаў. Напрыклад, 0 - заўсёды адлюстроўваць імя файла цалкам; 3 - караціць імёны файлаў, калі яны не месцяцца ў тры радкі, smallest:5,smaller:4,0 - караціць імёны файлаў, якія не змяшчаюцца ў пяць радкоў для маштабу "smallest", караціць імёны файлаў, якія не месцяцца ў чатыры радка для маштабу "smaller" і не абмяжоўваць даўжыню імёнаў файлаў у іншых маштабах. Існуючыя маштабы: smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger (200%), largest (400%)
438.
Default compact view zoom level
2011-11-12
Маштаб значкоў па змаўчанні ў кампактным рэжыме
439.
Default zoom level used by the compact view.
2011-11-12
Маштаб па змаўчанні пры праглядзе ў кампактным рэжыме
470.
An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no limit is imposed on the number of displayed lines.
2011-11-12
Цэлы лік, вызначае, як будуць апускацца часткі занадта доўгіх імёнаў файлаў на працоўным стале. Калі гэта лік больш за нуль, то імя файла не будзе перавышаць зададзеную колькасць радкоў. Калі лік менш або роўны нулю, абмежаванне на лік радкоў не ўстанаўліваецца.
473.
The geometry string for a navigation window.
2011-11-12
Радок з памерамі акна аглядальніка.
474.
A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation windows.
2011-11-12
Радок з захаванымі памерамі і становішчам вокнаў аглядальніка.
476.
Whether the navigation window should be maximized by default.
2011-11-12
Ці трэба, каб акно аглядальніка было па змаўчанні разгорнутым на ўвесь экран.